Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

INTERNAT

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W DĘBOWEJ ŁĄCE

  1. Do internatu przyjmowani są uczniowie wszystkich szkół  SOSW w Dębowej Łące na pisemną prośbę rodziców, opiekunów prawnych, bądź prośbę własną (w przypadku uczniów pełnoletnich)

          -  wniosek o przyjęcie ucznia do internatu  ( wzór int )
          - zgoda na przetwarzanie danych osobowych(wzór 4) 

  • Dostarczenia aktualnej dokumentacji medycznej.
  • Zlecenie lekarskie w przypadku podawania leków stałych.
  • Aktu urodzenia z meldunkiem na pobyt stały.
  • Wyposażenie wychowanka w środki czystości i ubrania .

Internat czynny jest od poniedziałku od  godz 8:00 do piątku do godziny 14:30.

 W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

DĘBOWA ŁĄKA 40
87 - 207 DĘBOWA ŁĄKA
TEL/FAX 56/688-91-43

 

Dyrektor Ośrodka

mgr Lucyna Szwulińska


W internacie przebywają uczniowie uczący się na poziomie : Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie do Ośrodka kierowani są na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego po uzyskaniu skierowania Starosty  Wąbrzeskiego. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego.