Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA do PRACY

przyjecie do szkoły

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące

 

  • Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie, którzy wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności, oraz które z powodu tych niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
  • Nabór uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące odbywa się przez cały rok szkolny.
  • Kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest prowadzone dla młodzieży do 24 roku życia.
  • Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

            - niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym ,  znacznym

            - niepełnosprawność sprzężoną

            - autyzm

  • Ukończone Gimnazjum.

 

 W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

DĘBOWA ŁĄKA 40
87 - 207 DĘBOWA ŁĄKA
TEL/FAX 56/688-91-43

 

Dokumenty kandydata do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

1.  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym   lub znacznym,  niepełnosprawność sprzężoną lub autyzm.

2. Podanie do szkoły podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata (wzór 1).

3. Wniosek do Starostwa (wzór 1).

 4. Świadectwo szkolne ukończenia Gimnazjum.

5. Zgoda na przetwarzanie danych (wzór 2)

6. 2 zdjęcia.