Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo PCPR

Dyżur psychologa

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniu 08.09.2022 r. oraz 22.09.2022 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, pok. 203 będzie dyżurował psycholog....

  • logo pcpr — kopia

Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego w 2021r.

Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych...

  • DYŻUR PSYCHOLOGA W RAMACH OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Dyżur psychologa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniach 06.07.2021 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 oraz 13.07.2021 r. w godzinach od 16:30 do 18:30, w siedzibie tut. Centrum przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, będzie dyżurował psycholog...

  • osobisty plan awaryjny

„Osobisty plan awaryjny”

Wprowadzenie ograniczeń, w tym ograniczenia przemieszczania się, które są konieczne ze względu na stan epidemiologiczny, w szczególny sposób wpływa na sytuację osób doświadczających przemocy domowej.
  • DYŻUR PSYCHOLOGA W RAMACH OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

DYŻUR PSYCHOLOGA W RAMACH OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniach 13.05.2020 r. oraz 27.05.2020 r.  w godzinach od 15:10 do 18:10 pod numerem telefonu 533 198 565 będzie dyżurował psycholog w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej głównie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie...
  • Tydzień poświęcony przeciwdziałaniu przemocy

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w dniach od 19 do 23 lutego 2018 roku w Prokuraturze Rejonowej w Wąbrzeźnie pełnione będą dyżury......