Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

GIMNAZJUM

przyjecie do szkoły

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące

 

  • Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie, którzy wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności, oraz które z powodu tych niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
  • Nabór uczniów do Gimnazjum wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące odbywa się przez cały rok szkolny.
  • Kształcenie w Gimnazjum jest prowadzone dla młodzieży do 21 roku życia.
  • Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z uwagi na:
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym ,  znacznym
  • niepełnosprawność sprzężoną
  • autyzm
  • Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

 W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

DĘBOWA ŁĄKA 40
87 - 207 DĘBOWA ŁĄKA
TEL/FAX 56/688-91-43

 

Dokumenty kandydata do Gimnazjum

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na

-niepełnosprawnośćintelektualną w stopniu umiarkowanym   lub znacznym, 

 -niepełnosprawność sprzężoną

-autyzm.

2. Podanie do szkoły  podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata (wzór1)

3. Wniosek do Starostwa (wzór1)

4. Świadectwo szkolne.

5. Zgoda na przetwarzanie danych (wzór 2)

6. 2 zdjęcia