Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

SZKOŁA PODSTAWOWA

wchodząca w sklad Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczy w Dębowej Łące

przyjęcie do szkoły

 wzór int.doc 

• Do Ośrodka przyjmowani sa wychowankowie, którzy wymagaja stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajeć rewalidacyjnych ze wzgledu na występujące niepełnosprawności, oraz które z powodu tych niepelnosprawnosci nie moga uczeszczac do szkoly w miejscu zamieszkania.

• Nabór uczniów do Szkoly Podstawowej wchodzacej w sklad Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łace odbywa sie przez caly rok szkolny.

• Ksztalcenie w Szkole Podstawowej jest prowadzone dla dzieci w wieku od 6 roku życia do 18 roku życia.

• Podstawa przyjęcia ucznia do szkoly jest orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego z uwagi na:

- niepelnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym , znacznym

- niepelnosprawność sprzężona

- autyzm

W razie pytań i wątpliwości dotyczacych zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

87 - 207 DEBOWA ŁĄKA

TEL/FAX 56/688-91-43

 

Dokumenty kandydata do Szkoły Podstawowej:

 

1. Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego z uwagi na niepelnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność sprzężona lub autyzm.

2. Podanie do szkoly podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata (wzór 1) .

3. Wniosek do Starostwa (wzór 1).

4. Świadectwo szkolne w przypadku kontynuacji nauki.

5. Zgoda na przetwarzanie danych (wzór 2)

6. 2 zdjecia.