Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  Centrum Wspierania Rodziny

mgr Magdalena Kamińska
specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
 e-mail: mkaminska@pcprwabrzezno.pl

mgr Dariusz Broda
podinspektor, koordynator projektu
– e-mail: dbroda@pcprwabrzezno.pl

56 688 24 00 (wew.135)

pokój nr 4