Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Fundusze unijne, pomoc środowiskowa

(Dom Pomocy Społecznej,

Środowiskowy Dom Samopomocy,

przeciwdziałanie przemocy)

pokój nr 204, wew.136

 mgr Joanna Krause
podinspektor – doradca ds. osób niepełnosprawnych,
– e-mail: jkrause@pcprwabrzezno.pl