Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Fundusze unijne, pomoc środowiskowa

(Dom Pomocy Społecznej,

Środowiskowy Dom Samopomocy,

przeciwdziałanie przemocy)

kom: 531 063 555

tel: 56 688 24 00

pokój nr 204, wew.136

 mgr Joanna Krause
inspektor 
– e-mail: jkrause@pcprwabrzezno.pl