Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

pokój nr 21a, wew.103

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu

mgr Romana Wzorek
– starszy inspektor

e-mail: rwzorek@pcprwabrzezno.pl

 

 pokój nr 21a, wew.173

mgr Anna Maliszewska
podinspektor,

e-mail: amaliszewska@pcprwabrzezno.pl