Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Rehabilitacja społeczna,

pokój nr 27, wew.109

 mgr Joanna Paczkowska
starszy inspektor ds. rehabilitacji,
– e-mail: jpaczkowska@pcprwabrzezno.pl

mgr Joanna Dzielska
pomoc administracyjna
– e-mail: jdzielska@pcprwabrzezno.pl

 Martyna Sobieraj
aspirant pracy socjalnej,
– e-mail: msobieraj@pcprwabrzezno.pl