Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

kom: 531 063 555

kom: 536 742 509

tel: 56 688 24 00

pokój nr 203, wew. 167

 Tomasz Turbak
specjalista pracy socjalnej,
– e-mail: tturbak@pcprwabrzezno.pl

Edyta Brzezińska-Sipak
pracownik socjalny,
– e-mail: esipak@pcprwabrzezno.pl

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

 pokój nr 204, wew.136

Danuta Dymek
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
– e-mail: ddymek@pcprwabrzezno.pl

  mgr Wiesława Tylmanowska
 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
– e-mail: wtylmanowska@pcprwabrzezno.pl

  Emilia Jamroży
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
– e-mail: ejamrozy@pcprwabrzezno.pl