Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

kom: 533 198 565

tel: 56 688 24 00

pokój nr 203, wew. 167

 Tomasz Turbak
specjalista pracy socjalnej,
– e-mail: tturbak@pcprwabrzezno.pl

 mgr Monika Marszałek
pracownik socjalny,
– e-mail: mmarszalek@pcprwabrzezno.pl

mgr Marika Mądra
pracownik socjalny,
– e-mail: mmadra@pcprwabrzezno.pl
.
mgr Katarzyna Derkowska
pracownik socjalny,
– e-mail: kderkowska@pcprwabrzezno.pl

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

 pokój nr 204, wew.136

 mgr Beata Łukaszewska
młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
– e-mail: blukaszewska@pcprwabrzezno.pl

Danuta Dymek
młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
– e-mail: ddymek@pcprwabrzezno.pl

  mgr Wiesława Tylmanowska
młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
– e-mail: wtylmanowska@pcprwabrzezno.pl