Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 

Informacja o kolejnym posiedzeniu umieszczana będzie niezwłocznie po zwołaniu przez Przewodniczącego Rady kolejnej sesji.

 


 

 • XXXV SESJA RADY POWIATU

Odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 11 lipca odbyła się zwołana na wniosek Zarządu Powiatu XXXV sesja Rady Powiatu. Tzw. sesja „nadzwyczajna” odbyła się z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację III etapu przebudowy drogi do Książek oraz wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie „Przez naukę do sukcesu II”.

 • Odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu

Odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą piątą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 11 lipca 2018 r. o godz.10:15 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXIV SESJA RADY POWIATU

 Odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. 
Po stwierdzeniu quorum Starosta Wąbrzeski zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze.

 

więcej...

 • XXXIV SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą czwartą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXIII sesja

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie z absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku

dniu 29 maja odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Radni zapoznali się z informacją Starosty Wąbrzeskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami...

 • Przebudowa drogi powiatowej 1411C Bursztyowo-Blizno
 • Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki -...
 • Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1...
 • Przebudowa placu o pow. 780 m2 przed budynkiem Zespołu...
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...
 • XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zwołał trzydziestą trzecią w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 maja 2018 r.o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXXII SESJA RADY POWIATU

XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 marca 2018 roku odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Radni po otworzeniu sesji przystąpili do przegłosowania proponowanego porządku obrad, do którego wniosek złożył Starosta Wąbrzeski, a Radny Bogdan Koszuta brał udział w przeprowadzonej dyskusji.

 • XXXII SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zwołał trzydziestą drugą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 marca 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.
Proponowany porządek obrad jest następujący:

 • Rada Powiatu

Odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 14 lutego odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Zwrócił szczególną uwagę na problemy w funkcjonowaniu Powiatowych Zespołów do spraw Orzekania ...

 • XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą pierwszą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 14 lutego 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XXX sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu podczas XXX sesji przyjęła budżet powiatu na rok 2018

W dniu 29 grudnia o godzinie 10:00 odbyła się ostatnia w 2017 roku sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Starosta Wąbrzeski w imieniu Zarządu zawnioskował o zmianę porządku obrad, wycofując z niego uchwałę w sprawie zmiany WPF Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017-2028 oraz rozszerzeniu porządku o 3 dodatkowe projekty uchwał omówione podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Powiatu.

więcej >>

 • XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2017 r. o godz.1000 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Podczas listopadowej sesji radni zatwierdzili Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 oraz wyrazili zgodę na realizację projektu „Dziś nauka jutro praca II”

W dniu 30 listopada odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu. Starosta Wąbrzeski w imieniu Zarządu Powiatu zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2017. Rada Powiatu przyjęła zaproponowaną zmianę, po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad.

więcej >>

 • XXIX sesja Rady Powiatu

Odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godz.1400 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Starosta Wąbrzeski i Przewodniczący Rady Powiatu przedstawili informację o oświadczeniach majątkowych, ponadto radnym przedstawiono informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017

W dniu 26 października 2017 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Radni po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji wysłuchali informacji Starosty Wąbrzeskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Głos w tym punkcie zabrała radna Jolanta Broniewska, natomiast Starosta udzielił odpowiedzi na zadane pytania.

 

Relacja Miejskiej Telewizji Kablowej - więcej >>

 • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 października 2017 r. o godz.1400 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • XXVII sesja Rady Powiatu

Radni zapoznali się z informacją z działalności szpitala oraz zmienili budżet powiatu na rok 2017

W dniu 26 września odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad i stwierdzeniu quorum radni przystąpili do realizacji zaplanowanych zagadnień.

Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu, po czym interpelacje złożyły radne Hanna Kwiatkowska i Jolanta Broniewska.

relacja Miejskiej Telewizji Kablowej - więcej >>

 • Sesja Rady Powiatu

Odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał dwudziestą siódmą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 września 2017 r. o godz.1400 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.
Proponowany porządek obrad jest następujący...

 • Herb

Odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu

W dniu 8 sierpnia Przewodniczący Rady Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu zwołał w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym XXVI sesję Rady Powiatu. Sesja odbyła się w dniu 9 sierpnia o godz. 1100, a porządek obrad obejmował rozpatrzenie jednego projektu uchwały.