Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz 814 z późn. zm.) Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, kadencja rady trwa 4 lata, a radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.

Zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Wąbrzeskiego w skład Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wchodzi 15 radnych.

W dniu 25 listopada 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w V Kadencji. Ślubowanie radnych odbyło się podczas pierwszej sesji V Kadencji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2014 r.

  

drukuj ()

Przewodniczący Rady Powiatu:

Adam Puchała

Wiceprzewodniczący:

Krzysztof Mazurek

Michał Portalski

_______________________________________________________________________________

 • Jolanta Broniewska

 

 

Broniewska Jolanta – lat 51, zam. Wąbrzeźno, radna Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz pierwszy. Startowała z okręgu nr 1, listy nr 1 – KW PSL.

 • Mieczysław Husarz

 

 

Husarz Mieczysław– lat 53, zam. Osieczek, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz drugi. Startował z okręgu nr 2, listy nr 17 – KWW Przymierze Obywatelskie 2014.

 • Bogdan Koszuta

 

 

Koszuta Bogdan – lat 67, zam. Wąbrzeźno, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz drugi. Startował z okręgu nr 1, listy nr 15 – KWW Współpraca i Partnerstwo dla Powiatu.

 • Hanna Kwiatkowska

 

 

Kwiatkowska Hanna– lat 33, zam. Trzciano, radna Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz pierwszy. Startowała z okręgu nr 3, listy nr 1 – KW PSL.

 • Andrzej Maciaszek

 

 

Maciaszek Andrzej– lat 31, zam. Książki, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz pierwszy. Startował z okręgu nr 2, listy nr 1 – KW PSL.

 • Krzysztof Maćkiewicz

 

 

Maćkiewicz Krzysztof– lat 57, zam. Wąbrzeźno, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz piąty. Startował z okręgu nr 1, listy nr 17 – KWW Przymierze Obywatelskie 2014. Po raz piąty pełni funkcję Starosty Wąbrzeskiego.

 • Marek Markowski

 

 

Markowski Marek- lat 57, zam. Wąbrzeźno, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz czwarty. Startował z okręgu nr 1, listy nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP.

 • Krzysztof Mazurek

 

 

Mazurek Krzysztof– lat 56, zam. Nielub, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz trzeci. Startował z okręgu nr 3, listy nr 17 – KWW Przymierze Obywatelskie 2014.

 • Gizela Pijar

 

 

Pijar Gizela– lat 35, zam. Wąbrzeźno, radna Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz pierwszy. Startowała z okręgu nr 1, listy nr 17 – KWW Przymierze Obywatelskie 2014.

 

 

Portalski Michał– lat 65, zam. Wąbrzeźno, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz czwarty. Startował z okręgu nr 1, listy nr 1 – KW PSL.

 • Adam Puchała

 

 

Puchała Adam– lat 64, zam. Józefkowo, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz piaty. Startował z okręgu nr 3, listy nr 17 – KWW Przymierze Obywatelskie 2014. Po raz czwarty pełni funkcję Przewodniczącego Rady.

 • Karol Sarnecki

 

 

Sarnecki Karol– lat 32, zam. Ryńsk, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz pierwszy. Startował z okręgu nr 3, listy nr 16 – KWW Nowe Perspektywy. Pełni funkcję Członka Zarządu. 

 • Wiesław Siciński

 

 

Siciński Wiesław– lat 51,zam. Czystochleb, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz trzeci. Startował z okręgu nr 3, listy nr 17 – KWW Przymierze Obywatelskie 2014. Po raz drugi pełni funkcję Członka Zarządu.

 • Bożena Szpryniecka

 

 

Szpryniecka Bożena– lat 56, zam. Łopatki, radna Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz drugi. Startowała z okręgu nr 2, listy nr 16 – KWW Nowe Perspektywy. Po raz drugi pełni funkcję Wicestarosty.

 

 

Toś Mieczysław– lat 58, zam. Płużnica, radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie po raz drugi. Startował z okręgu nr 3, listy nr 1 – KW PSL.