Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • strzał w 10

Strzał w 10 w Kręgielni Mango

       Po raz 10 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkały się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kręgielni Mango na zawodach pn. „Strzał w 10”...

`KONKURS NA SPOT REKLAMOWY „RODZINA NA ZASTĘPSTWO”

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

•    Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
•    Konkurs rozpoczyna się 23.10.2017 r. i trwać będzie do 30.11.2017 r.

2.    UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu jest młodzież szkół średnich z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.

3.    CELE I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:
•    Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w lokalnym środowisku.
•    Rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych.
•    Podkreślenie wysokiej rangi rodzinnej pieczy zastępczej w systemie opieki 
nad dzieckiem.
•    Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej.
•    Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.
•    Zachęcenie młodzieży do wykorzystania urządzeń multimedialnych.