Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • LOGO CKPIU

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie istnieje od 1 września 2006  roku.

Placówka wciąż się rozwija, aby móc zapewnić mieszkańcom Wąbrzeźna i okolic wszechstronną edukację.

Centrum organizuje zajęcia praktyczne dla uczniów szkół zawodowych i technikum w zawodach monter-mechanik, fryzjer, technik usług fryzjerskich oraz technik mechanik. Prowadzone są również zajęcia  mechatroniki dla  uczniów technikum oraz kwalifikacyjne kursy zawodu.
W placówce, oprócz działów mechanicznych funkcjonują pracownie: fryzjerska, mechatroniki oraz  komputerowa. 

Centrum jest placówką stosującą efektywne technologie nauczania, osiągającą wysoką jakość kształcenia praktycznego. Młodzież i dorośli uzyskują, uzupełniają i aktualizują umiejętności i kwalifikacje zawodowe przydatne na rynku pracy. Nauczyciele posiadają umiejętności i kwalifikacje dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb placówki.

 

  • CKPIU