Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

WZÓR OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

(przy zbieraniu danych od osób, których one dotyczą)

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Wąbrzeski, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44;
  • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • autor: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Paweł Sarnecki

Rejestr zbiorów danych osobowych

Informuję, że treść rejestru w postaci papierowej administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia każdemu zainteresowanemu do przeglądania w siedzibie administratora danych:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pok. 28 (parter)

 

  • autor: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Paweł Sarnecki