Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Inspektor ds bhp Anna Wiśniewska-Bieniek

 

Pokój nr 30 parter

 

Nr telefonu: 56 688 24 51 wew.168

 

e-mail: bhp@wabrzezno.pl