Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Sprzęt dla szkół

Przekazano nowy sprzęt dla szkół!

W miesiącach wakacyjnych do Zespołu Szkół we Wroniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przekazano nowy sprzęt do organizacji zajęć praktycznych.


Pomoce zostały przekazane na potrzeby realizacji Projektu : „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wśród przekazanego profesjonalnego sprzętu znajdują się pomoce do nauki w ramach kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie od nowego roku szkolnego skorzystają m.in. z profesjonalnych noży szefa kuchni, specjalnego rodzaju garnków, patelni i innych urządzeń do przygotowywania posiłków, a także zestawów do serwowania potraw.


Mamy nadzieję, że nowe wyposażenie szkół sprawi, że zajęcia będą jeszcze bardziej atrakcyjne, a uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w coraz bardziej profesjonalny sposób!

 

 

 • autor: Redakcja - S.Dąbrowska
 • Nowy sprzęt20190805_101949.jpg
 • Nowy sprzęt20190805_102023.jpg
 • Nowy sprzęt20190805_102122.jpg
 • Nowy sprzęt20190805_102228.jpg
 • Nowy...
 • Nowy...
 • Nowy sprzęt68675908_2352082365107048_4821555476472791040_n...
 • Nowy...
 • Nowy...
 • Nowy...
 • Nowy...
 • Nowy...
 • Nowy sprzęt69021058_368170423849866_964623266402533376_n.jpg
 • Nowy...
 • Nowy...
 • Nowy...
 • Nowy...
 • Nowy...
 • Nowy...
 • Nowy sprzętglowna.jpg

« wstecz