Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • WSPARCIE

Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą

W naszym regionie działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030. Linia jest otwarta codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21.

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które prowadzi merytoryczny nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią (Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) podejmuje również interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzi mediacje między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również kampanie społeczne i akcje medialne. Prowadzi też szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i innych osób pracujących w pierwszym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy, a także szkolenia dla osób pracujących nad korekcją postaw sprawców przemocy w rodzinie.
 
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia to nie tylko udzielanie porad telefonicznych, ale również spotkania osobiste czy porady za pomocą poczty elektronicznej: adres niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl. Istnieją także możliwość umówienia się na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem w Toruniu

Dodatkowo organizujemy cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy. Specjaliści dyżurują w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a także w Brodnicy oraz Chełmnie. Więcej informacji TUTAJ

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami ministerialnymi, dostępnymi na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl:

Opracowania ministerialne:
Informator dla Profesjonalistów                                                                                                                                

Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie          

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Informator dla osoby pokrzywdzonej

Gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone

Będę świadkiem w sądzie. Poradnik dla dzieci i młodzieży

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu karnym

Obywatel w postępowaniu administracyjnym

  • autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

« wstecz