Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Aktywna Mama, aktywny Tata

Projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"

    W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata”, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, informujemy, że zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nabór wniosków rozpocznie się w dniu 06.05.2019 r.    Zasady rekrutacji do projektu oraz druki do pobrania na stronie ROPS-u.


Informujemy, iż mieszkańcy Powiatu Wąbrzeskiego mogą składać dokumenty rekrutacyjne m.in. w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno w pokoju nr 4 (parter budynku)


Formularze zgłoszeniowe  przyjmowane będą od dnia 06.05.2019 r. do 13.05.2019 r. w godzinach 7:30 do 14:00.

Formularz zgłoszeniowy powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona opisem dot. Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

 

« wstecz