Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

W czwartek 21 marca 2019  r. w restauracji „Kuźnia Smaków” w Małym Pułkowie  gm. Dębowa Łąka odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W spotkaniu uczestniczyli starostowie i prezydenci miast oraz  zaproszeni goście:
Pan Ryszard Bober  - Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Mirosław Elszkowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pan Adam Szponka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz  Pan Marcin Wiecki – Dyrektor Regionalny Kujawsko-Pomorskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Tematem obrad były m.in.:

- zapoznanie ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem policji w Województwie Kujawsko-Pomorskim;

- nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019-2020 – szanse
i zagrożenia,

- współpraca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z PCPR w zakresie realizacji działań na rzecz włączenia społecznego;

- możliwość finansowania powiatów i ich jednostek organizacyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podczas posiedzenia  przyjęto również stanowisko w sprawie podziału środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

     

 • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...
 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko -...

« wstecz