Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

   Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432 i z 2018 r. poz. 2500) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czwartą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 7 lutego 2019 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.


1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
5.      Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.      Interpelacje i zapytania radnych.
7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej,             
b) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na rok 2019,
c) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019,
d) zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019,
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019-2032,
f) zmiany budżetu powiatu na rok 2019,
g) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu,
h) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski,
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie.

Jednocześnie formujemy, że obrady będą transmitowane na kanale Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w serwisie Youtube pod linkiem: Link

 

« wstecz