Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • KSRR

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

W dniu 9 stycznia 2019 r. w Rypińskim Domu Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 w województwie kujawsko-pomorskim. Zostało ono zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędem Miasta Rypina. KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE.
Podczas konferencji przedstawiciele samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych dyskutowali nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, kształtem polityki regionalnej do 2030r.
Konsultacje KSRR 2030 rozpoczęły się 17 grudnia 2018 r. i zakończą się 20 stycznia 2019 r.
Zachęcamy do udziału w całym procesie konsultacyjnym, dzięki czemu mogą mieć Państwo wpływ na kształt dokumentu, który będzie określał m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r., jak też ukierunkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa oraz funduszy europejskich w nadchodzących latach.
Informacje na temat dokumentu oraz formularze do zgłaszania uwag dostępne są pod adresem: http://miir.gov.pl/ksrr

 

 

  • autor: Tekst i foto. Wydział Promocji i Funduszy Zewnętrznych
  • KSRR
  • KSRR

« wstecz