Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Spotkanie

Reaktywacja Cechu Rzemiosł Różnych w Wąbrzeźnie

7 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyła się konferencja poświęcona integracji wąbrzeskiego środowiska gospodarczego, którą otworzył Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Wąbrzeźnie – Adam Nawrocki .
Wśród zaproszonych gości byli: Wiesław Łasiński - V-ce Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Tomasz Nalaskowski - Redaktor Naczelny Portalu Rzemiosła Polskiego, Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski, Tomasz Zygnarowski- burmistrz Wąbrzeźna. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie przybyłym przedsiębiorcom pomysłu odrodzenia wąbrzeskiego Cechu Rzemiosł Różnych.

Starosta Krzysztof Maćkiewicz w swoim wystąpieniu zwrócił się z apelem, aby powrócić do działalności Cechu na terenie powiatu wąbrzeskiego i współpracy pomiędzy szkołami, przedsiębiorcami i samorządami.
Obecni na spotkaniu ustalili, że jest potrzeba określenia nowej formuły rozmów z przedsiębiorcami. Pierwszym krokiem do dalszej dyskusji będzie „Śniadanie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego”, które zostanie zorganizowane przez Krzysztofa Maćkiewicza - Starostę Wąbrzeskiego i Tomasza Zygnarowskiego - burmistrza Wąbrzeźna 8 lutego 2019 roku o godz. 8:00 w Wąbrzeskim Domu Kultury.

 

  • autor: Tekst i foto. Wydział Promocji i Funduszy Zewnętrznych
  • Spotkanie
  • Spotkanie
  • Spotkanie
  • Spotkanie
  • Spotkanie
  • Spotkanie

« wstecz