Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Autobus

Jak zorganizować kontrolę autokaru przed wyjazdem?

W związku z organizowaniem przez różnego rodzaju instytucje publiczne wycieczek z udziałem dzieci i dorosłych, Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie informuje, iż wzorem lat ubiegłych przed wyjazdem autokaru, istnieje możliwość dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz stanu psychofizycznego kierujących tymi pojazdami.

W związku z tym prosimy, aby organizator wycieczki co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem poinformował tut. KPP o potrzebie dokonania takiej kontroli. Informację taką można przesłać pocztą, faksem lub przekazać dyżurnemu KPP. Wzór dokumentu do wypełnienia można pobrać na stronie internetowej KPP w Wąbrzeźnie.


Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w kontrolowanym pojeździe a także innym uczestnikom ruchu drogowego kontrole przeprowadzane będą na placu przy bazie PKS na ulicy gen. Pruszyńskiego.

  • autor: Michał Głębocki - Oficer Prasowy KPP Wąbrzeźno

« wstecz