Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Komisja Oświaty

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej spotkali się w ZSO w Wąbrzeźnie

W dniu 11 października Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej – Gizela Pijar zorganizowała wyjazdowe posiedzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

W spotkaniu poza radnymi będącymi członkami Komisji uczestniczyli: Wojciech Dombrowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Stanisław Bytnar – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Aleksander Czarnecki – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Krzysztof Buchmiet – Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Radni na posiedzeniu poddali dyskusji następujące tematy:

  • Reforma oświaty i jej skutki – omówienie realizacji uchwał Rady Powiatu dostosowujących sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  • Analiza organizacji systemu szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem informacji Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie potrzeb rynku pracy.
  • Omówienie realizowanych inwestycji i remontów w placówkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego.
  • Komisja Oświaty6.jpg
  • Komisja Oświaty7.jpg
  • Komisja Oświaty00 glowne.jpg
  • Komisja Oświaty1.jpg
  • Komisja Oświaty3.jpg
  • Komisja Oświaty5.jpg

« wstecz