Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • 10 września 2017 r. odbyła się uroczystość patriotyczno -...

10 września 2017 r. odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna przy Pomniku Pomordowanych w Kurkocinie.

W Gminie Dębowa Łąka, w sołectwie Kurkocin pod Pomnikiem ku Czci Pomordowanych i Poległych w czasie II wojny światowej w dniu 10 września 2017 r. odbyły się uroczystości patriotyczno - religijne.

W uroczystości uczestniczyli – Krzysztof Maćkiewicz- Starosta Wąbrzeski, Wicestarosta – Bożena Szpryniecka oraz Komendanci i Poczty Sztandarowe jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębowa Łąka, uczniowie klas mundurowych z ZS we Wroniu wraz z Wicedyrektor Szkoły - Barbarą Moch, Dyrektorzy Szkół, nauczyciele i uczniowie jak i mieszkańcy, którzy następnie złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych.

Organizatorami Ceremonii był Wójt Gminy Dębowa Łąka –Stanisław Szarowski, Proboszcz Parafii w Kurkocinie – ksiądz Piotr Rutkowski oraz Przewodnicząca Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Pani Zuzanna Dembska.

 

  • 10 września 2017 r. odbyła się uroczystość patriotyczno -...
  • 10 września 2017 r. odbyła się uroczystość patriotyczno -...
  • 10 września 2017 r. odbyła się uroczystość patriotyczno -...
  • 10 września 2017 r. odbyła się uroczystość patriotyczno -...
  • 10 września 2017 r. odbyła się uroczystość patriotyczno -...
  • 10 września 2017 r. odbyła się uroczystość patriotyczno -...
  • 10 września 2017 r. odbyła się uroczystość patriotyczno -...
  • autor: Krzysztof Zaniewski-CWA

« wstecz