Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Przekazanie terenu budowy pod inwestycję „Przebudowa drogi...

Przekazanie terenu budowy pod inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228”

W dniu 11 września 2017 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz- Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228”. Ze strony wykonawcy robót – firmy STRABAG Sp z o.o. w przekazaniu wziął udział Marcin Słupski - kierownik budowy. Powiat Wąbrzeski reprezentowali Krzysztof Bas - kierownik Zarządu dróg Powiatowych i Anna Wetzel – Starostwo Powiatowe. W spotkaniu uczestniczył także Mirosław Kuna- inspektor nadzoru inwestorskiego BPB A. Grenda-Wołkow. Podczas przekazania terenu budowy został przeprowadzony przegląd całej trasy inwestycji.

Inwestycja, która potrwa do końca sierpnia 2018r. będzie prowadzona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Powiat Wąbrzeski na jej realizację otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 240 803,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

  • Przekazanie terenu budowy pod inwestycję „Przebudowa drogi...
  • Przekazanie terenu budowy pod inwestycję „Przebudowa drogi...
  • Przekazanie terenu budowy pod inwestycję „Przebudowa drogi...
  • Przekazanie terenu budowy pod inwestycję „Przebudowa drogi...

« wstecz