Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Spotkanie PKS

Spotkanie z przedstawicielami PKS Grudziądz w sprawie zapewnienia dojazdu uczniów do szkół w Powiecie Wąbrzeskim

    W dniu 7 września w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie optymalizacji rozkładu jazdy autobusów na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. W zebraniu uczestniczyli Prezes spółki PKS Grudziądz Leszek Borucki i Janina Burcz, Wicestarosta Bożena Szpryniecka, dyrektorzy szkół Stanisław Bytnar (Zespół Szkół Zawodowych) oraz Aleksander Czarnecki (Zespół Szkół Ogólnokształcących) oraz Kierownik Wydziału Komunikacji Małgorzata Górecka wraz z pracownikiem wydziału Piotrem Wiśniewskim.

    Wszyscy zebrani omówili potrzebę zapewnienia dojazdu uczniów z okolicznych miejscowości do szkół ponadpodstawowych. Dyrektorzy szkół poinformowali o zgłaszanych przez uczniów problemach związanych z dojazdem. Na spotkaniu wspólnie wypracowano możliwe do realizacji rozwiązanie dotyczące wprowadzenia zmian kursów, które po części uwzględnią potrzeby.

  • Spotkanie z przedstawicielami spółki PKS...
  • Spotkanie z przedstawicielami spółki PKS...
  • Spotkanie z przedstawicielami spółki PKS...
  • Spotkanie z przedstawicielami spółki PKS...

« wstecz