Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wałycz-Wałyczyk

Przebudowa drogi powiatowej Wałycz-Wałyczyk dobiega końca

2018.07.20

Dobiegają końca prace przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” dofinansowanego w wysokości 3 240 803,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Przypominamy, że przebudowie poddano odcinek drogi powiatowej o łącznej długości 3,228 km.

Posiadasz dyplom ukończenia studiów z zakresu kultury fizycznej lub rehabilitacji? Weź udział w naborze!

Posiadasz dyplom ukończenia studiów z zakresu kultury fizycznej lub rehabilitacji? Weź udział w naborze!

2018.07.20

Starosta Wąbrzeski ogłasza nabór na trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów
w woj. Kujawsko – Pomorskim”

ZAPROSZENIE

Drodzy Seniorzy! Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym programie realizowanym przez Powiat Wąbrzeski!

2018.07.20

Trwa nabór do programu. Osoby, które ukończyły 60-ty rok życia i zamieszkują na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, będą mogły uczestniczyć m.in. w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera.
 

Wakacje z muszkieterami

WAKACJE Z MUSZKIETERAMI

2018.07.20

W dniach 24.06.2018 r. – 30.06.2018 r. dwoje dzieci z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego – Oliwia i Hubert, wzięło udział w koloniach w Parku Rozrywki Julinek k. Warszawy, w sercu Kampinoskiego Parku Narodowego, w ośrodku znanym jako była baza cyrkowa. Kolonie zostały zorganizowane i sfinansowane przez Fundację Muszkieterów, założoną w 2002 r. przez właścicieli sklepów Intermarché oraz Bricomarché...

Mobilny punkt informacji

Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich

2018.07.20

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

OSTRZEŻENIE

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:00 dnia 19.07.2018 r.

2018.07.19

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:00 dnia 19.07.2018 r.

Mapa historyczna

Utrudnienia w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii oraz Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2018.07.18

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku będą przeprowadzane planowane prace związane z przeniesieniem baz danych na nowy serwer.

PODPISANIE UMOWY

Podpisanie umowy na na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662”

2018.07.18

W dniu 18 lipca w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie przedstawiciele Zarządu Powiatu – Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i Wicestarosta Bożena Szpryniecka podpisali umowę z wykonawcą przebudowy powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662.

Wycieczka

Wycieczka „Mazury (bardzo) aktywnie”

2018.07.16

W końcówce roku  szkolnego 2017/2018 klasa II TOT/TMH wraz z towarzyszami oraz opiekunami – Panem Wojciechem Trzcińskim oraz Panem Szymonem Krawczykiem – wyruszyła w pięciodniową podróż. 

logo

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu II”

2018.07.13

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych, uczniów w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.

Egzamin dla spawaczy

Egzamin dla spawaczy metodą TIG 141

2018.07.12

   W dniu 07.07.2018 r. odbył się egzamin dla spawaczy metodą TIG 141. W ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” ośmiu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wzięło udział w kursie spawania

11 07 2018

Odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

2018.07.12

W dniu 11 lipca odbyła się zwołana na wniosek Zarządu Powiatu XXXV sesja Rady Powiatu. Tzw. sesja „nadzwyczajna” odbyła się z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację III etapu przebudowy drogi do Książek oraz wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie „Przez naukę do sukcesu II”.

Informacja

Informacja o usługach w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum"

2018.07.11

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. "Rodzina w Centrum" (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy...

Wakacje w WDK

Słoneczne wakacje dobiegły końca…

2018.07.10

Od 2 do 6 lipca niemal 20 – osobowa grupa dzieci brała udział w wakacyjnych warsztatach organizowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury.
 

Dotacje logo

Dotacje na zabytki

2018.07.10

Zgodnie z § 3, § 5 ust. 9  i § 12 uchwały Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637) informujemy...