Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wykonawca wybrany - umowa podpisana
WYKONAWCA WYBRANY - UMOWA PODPISANA

W wyniku przeprowadzonego przetargu na Wykonawcę zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno” została wybrana firma „SKANSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 29 marca 2005 roku z Wykonawcą została podpisana stosowna umowa.   

W imieniu Zamawiającego, którym jest Powiat Wąbrzeski umowę podpisali:

- Krzysztof Maćkiewicz   - Starosta Wąbrzeski

- Benedykt Dudek           - Wicestarosta

z kontrasygnatą Marii Zakrawacz - Skarbnika Powiatu.     

Firmę „SKANSKA” S.A. jako wykonawcę reprezentował i umowę podpisał Piotr Sarnowski - Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowego w Poznaniu.  

Termin wykonania umowy został określony na dzień 31.08.2006 r.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, czyli wybudowania obwodnicy za kwotę 19.047.496 zł brutto (z podatkiem   VAT).    

Przekazanie placu budowy nastąpi w przyszłym tygodniu.

Inwestycja jest realizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów inwestycji, pozostałe 25% w równych częściach sfinansuje Powiat Wąbrzeski i Miasto Wąbrzeźno.      

Józef Krawczyk

Sekretarz Powiatu

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz