Treść Strony

     Książki - Dworzec kolejowy - wybudowany prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku przy linii kolejowej uruchomionej w 1871 roku. Po wojnie został otynkowany, przez co zatarto cechy stylowe.

 

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Dworzec kolejowy w Książkach podczas pochodu...
 • Dworzec kolejowy w Książkach - wygląd współczesny

Książki - Cegielnie - we wsi funkcjonowały do połowy XX wieku co najmniej dwie cegielnie korzystające z lokalnych zasobów gliny. Żadna z nich nie zachowała się do dnia dzisiejszego, można znaleźć je jedynie na starych fotografiach. Widocznymi pozostałościami po cegielniach są zalane wodą dawne wyrobiska położone na obrzeżach wsi.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Jedna z cegielni w Książkach w czasach II wojny światowej

Książki - Mleczarnia - wybudowana prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku. Aktualnie przerobiona na mieszkania, nie posiada już charakterystycznego wysokiego komina z czerwonej cegły, przez co straciła na atrakcyjności.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Mleczarnia w Książkach krótko przed II wojną światową
 • Mleczarnia w Książkach- wygląd współczesny

Ryńsk - Młyn - wybudowany w 1876 roku z czerwonej cegły. Początkowo funkcjonował jako gorzelnia. Zwraca uwagę wyjątkową architekturą, dbałością z styl z rozmachem.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Młyn w Ryńsku od strony południowej
 • Młyn w Ryńsku od strony północnej

Czystochleb - Szkoła - powstała prawdopodobnie na początku XX wieku. Obecnie mieści świetlicę wiejską i mieszkania.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Dawna szkoła w Czystochlebiu

Jarantowice - Szkoła - murowana z czerwonej cegły, powstała prawdopodobnie na początku XX wieku.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Stara szkoła w Jarantowicach

Pływaczewo - Szkoła - murowana z czerwonej cegły, powstała prawdopodobnie na początku XX wieku.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Dawna szkoła w Pływaczewie

Trzciano - Szkoła - murowana z czerwonej cegły, pochodząca prawdopodobnie z początku XX wieku, obecnie mieści świetlicę wiejską oraz mieszkania.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Dawna szkoła w Trzcianie

Stanisławki - Dom-muzeum - drewniana chałupa z XVIII wieku udostępniona do zwiedzania jako prywatne muzeum.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • XVIII wieczny dom w Stanisławkach

Ryńsk - Czworaki - wybudowane w latach 70-tych XIX wieku dla pracowników miejscowego majątku Działyńskich.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Jeden z czworaków w Ryńsku

Ryńsk - Grodzisko - pozostałości grodziska wczesnośredniowiecznego w postaci sztucznie usypanych kopców ziemnych. Z tym miejscem prawdopodobnie możemy utożsamiać Mikołaja z Ryńska, twórcę Towarzystwa Jaszczurczego.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Grodzisko w Ryńsku

Osieczek - Grodzisko - powstałe w XI lub XII wieku nad brzegiem jeziora. Niegdyś otoczone było fosą, dziś pozostało jedynie sztucznie usypane wzgórze z wałem ziemnym.

 • autor: © Maciej Sacha - Społeczny Konserwator Zabytków
 • Grodzisko w Osieczku