Treść Strony

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 20 września 2017 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat. Kwota dotacji środków publicznych wynosi 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 20 września 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017. Kwota dotacji środków publicznych wynosi 50.720,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu w roku 2017 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2017 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017.  

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 21 sierpnia 2017 r. Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 316.900,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 r.

 

  • autor: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, data: 2017-08-25