Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 17.08.2017
Imieniny: Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Program pn. Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj swoją ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim

Nawigacja

Jesteś tutaj:
    Program pn. Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj swoją ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim >

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj swoją ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim

    Od dnia 14 sierpnia 2017 roku rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu pt. "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj swoją ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim" . Rekrutacja będzie trwała do dnia 25 sierpnia 2017 roku. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w pokoju nr 115 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt partnerski pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” jest realizowany od 01.08.2017r. do 31.12.2018r. wspólnie przez następujące instytucje:
1)    Euro Innowacje sp. z o.o.- Partner Wiodący
2)    Powiat Wąbrzeski
3)    Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu wynosi: 1 755 504,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 712 008,80 PLN

CELEM PROJEKTU JEST:
„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.”

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
1)    Rekrutacja
2)    Ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej Badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej
3)    Wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
4)    Dotacja dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej.
5)    Wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY PROJEKTU –WSKAŹNIKI REZULTATU:
1)    40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
2)    40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). 
Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

 

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu

 

KONTAKT

Biuro projektu

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Ul. Wolności 44

87-200 Wąbrzeźno

pokój 115

 

Magdalena Madeja

tel. 56 688 24 50 do 57 (wew. 134)

e.mail rekrutacja@wabrzezno.pl

 

Biuro Beneficjenta

Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

tel. 0048 61 639 49 60
 

REKRUTACJA – DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.)

 

 

  • data: 2017-08-11

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2017.08.11
Licznik odwiedzin: 81

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.