Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 24.07.2017
Imieniny: Kingi, Krystyny, Olgi

Wyszukiwarka

Grafika strony

Ogłoszenia

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

UCHWAŁA Nr 105/148/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 i poz.1579) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Przeznacza się do sprzedaży zabudowaną nieruchomość stanowiącą mienie powiatu, położoną w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Wolności 31 i 33, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta:
1) KW nr TO1W/00004229/1 obejmująca działkę nr 583 o powierzchni 0,0679 ha;
2) KW nr TO1W/00029985/9 obejmująca działkę nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha;
3) KW nr TO1W/00029986/6 obejmująca działkę nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha;
4) KW nr TO1W/00029987/3 obejmująca działkę nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha oraz działkę nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha;
5) KW nr TO1W/00029988/0 obejmująca działkę nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha;
6) KW nr TO1W/00029989/7 obejmująca działkę nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha i działkę nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha;
7) KW nr TO1W/00029990/7 obejmująca działkę nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha;
8) KW nr TO1W/00029991/4 obejmująca działkę nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha i działkę nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha;
9) KW nr TO1W/00029993/8 obejmująca działkę nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha.
2. Wymienione działki w ust. 1 od pkt 1 do pkt 9 o powierzchni ogólnej 1,5229 ha tworzą zorganizowaną całość i są przeznaczone do sprzedaży łącznie.
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Miasta Wąbrzeźno, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukujdrukuj

autor: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii, data: 2017-02-15

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2017.02.15
Licznik odwiedzin: 199

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.