Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Nawigacja

Jesteś tutaj:
    Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego >

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniła się do uruchomienia 5 Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) na obszarze powiatu wąbrzeskiego oraz gminy Kowalewo Pomorskie.

Projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Euro Innowacje sp. z o.o. (Lider), Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie (Partner wiodący), Urzędem Miasta w Wąbrzeźnie, Urzędem Miasta w Kowalewie Pomorskim, Urzędem  Gminy Dębowa Łąka, Urzędem Gminy Książki. 

 

Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną czyli w dowolnym czasie i miejscu. Cały proces zastosowania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zatem do korzystania z Profilu Zaufanego niezbędny jest tylko dostęp do przeglądarki internetowej.

 

Sprawy administracyjne jakie można załatwić w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie nie wychodząc z domu?

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz uzyskać/złożyć:
- wniosek o nadanie awansu zawodowego nauczycieli – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
- wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów
- skargi/wnioski/zapytania do Urzędu
- rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
- udostępnienie informacji publicznej na wniosek
- udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
- zgodę na użycie Herbu Powiatu Wąbrzeskiego
- wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie ww.  działalności
- wpis do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
- zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów  cieplarnianych
- wpis do rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych
- wpis do rejestru, zmianę danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia  przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa UE
- zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
- zezwolenie na sprowadzenie do kraju zwłok i szczątków ludzkich
- pozwolenie na wprowadzenie gazów lub płynów do powietrza
- zgodę na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny
- zezwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
- wniosek o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów
- zezwolenie na transport odpadów
- zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
- wniosek/zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na  środowisko
- wypis z ewidencji klubów sportowych

 

Jak założyć Profil Zaufany?

 

Gdzie można założyć Profil Zaufany?

UWAGA! Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego są czynne w godzinach pracy Urzędów.

Instrukcja zakładania profilu zaufanego

       

Przypominamy, że w budynku Starostwa  Powiatowego w  Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, (pok. 125, I piętro) funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany.

Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną czyli w dowolnym czasie i miejscu. Cały proces zastosowania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zatem do korzystania z Profilu Zaufanego niezbędny jest tylko dostęp do przeglądarki internetowej.

Zachęcamy do zakładania konta na ePUAP i potwierdzania profilu zaufanego w naszym urzędzie.

Poniżej znajduje się instrukcja zakładania profilu zaufanego.

drukuj (Instrukcja zakładania profilu zaufanego)

  • autor: Paweł Sarnecki, data: 2015-08-05

Prawdziwa rewolucja w Urzędach! Załatwianie spraw urzędowych z każdego miejsca na świecie przez 24h Czy to jest możliwe?

Od lipca tego roku mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego mogą załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Wystarczy dostęp do internetu oraz posiadanie bezpiecznych certyfikatów, którym potwierdzimy naszą tożsamość w kontaktach z Urzędem przez Internet. Takie certyfikaty to podpis elektroniczny lub profil zaufany...

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2015.08.06
Licznik odwiedzin: 988

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.