Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 17.08.2017
Imieniny: Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Informacja o programie (uaktualniona)

Kampania społeczna "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu"

Główny Inspektorat rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach.

Wzmocnieniem dla działań w mediach będą imprezy w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny.

Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu.

O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne.

Niepokojącym jest również fakt, że aż 56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało od lekarza informacji na temat skutków spożycia alkoholu w ciąży. Co gorsza, 1,4% Polek dowiadywało się w gabinecie lekarskim, że picie małej ilości alkoholu w ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PL), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PL), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl

 

Spoty edukacyjne:

1."Kobieta w ciąży"

http://youtu.be/BDhoxeI6wFQ

2. "Rodzice"

http://youtu.be/LFoGYud4PTo

3. "Nastolatka"

http://youtu.be/LxCoXH_V3DI

 

 

 

 

Wykład szkoleniowy pn. "Wczesna interwencja profilaktyczna"

W związku z realizacją ogólnopolskiego Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy i realizowanego w partnerstwie Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie zorganizował konferencję połączoną z wykładem szkoleniowym pn. „Wczesna interwencja profilaktyczna”.

Wykład został przygotowany i poprowadzony przez Pana Andrzeja Burzyńskiego – prezesa Grudziądzkiego Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym”, specjalistę terapii uzależnień, doradcę małżeńskiego i rodzinnego, mediatora pojednawczego w rodzinie - w dniu 23 października 2013 roku.

W szkoleniu uczestniczyło 9 osób – pedagodzy i psycholodzy pracujący w 3 szkołach ponadgimnazjalnych oraz 3 gimnazjach.

Spotkanie mogło dojść do skutku dzięki uprzejmości i życzliwości Pani Doroty Gumuły – dyrektor Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej, która udostępniła pomieszczenia Centrum na potrzeby niniejszego wykładu.

 

ogólnopolski raport 'zachowania zdrowotne kobiet w ciąży'

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA KADRY MEDYCZNEJ Informujemy o naborze na bezpłatne szkolenie dla pracowników kadry medycznej pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych" organizowane w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Tematem szkolenia będą kwestie dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie kobiety i płodu, uszkodzenia płodu wywołane alkoholem, zasady prowadzenia minimalnej/krótkiej interwencji oraz edukacja pacjenta w zakresie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Informacja o projekcie

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia”.

 

 

 

 

 
 
„Profilaktyczny program
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”
 
PROJEKT
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy:
 
·         Biurem ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym - Instytucją Realizującą (na poziomie krajowym)
·         Głównym Inspektoratem Sanitarnym z siedzibą w Warszawie, a Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą
w Bydgoszczy (na poziomie wojewódzkim)
 
Projekt rozpoczął się 1 lipca 2012 roku i będzie realizowany do 31 grudnia 2016 roku w partnerstwie 4 instytucji:
 
·         Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW)
·         Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (IMP)
·         Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
·         Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)
 
Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).
 
Cel główny projektu:
Ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Szkolenia dla kadry medycznej.
2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Kampania społeczna.
4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
5. Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia
 
Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy na stronie internetowej:
 

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2016.10.14
Licznik odwiedzin: 363

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.