Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 17.08.2017
Imieniny: Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Decydujmy Razem

Nawigacja

Jesteś tutaj:
  Decydujmy Razem >

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Informacja o spotkaniu Zespołu Partycypacyjnego do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego

Kolejne spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w sali 133. Rozpoczęcie o godzinie 9.00. Przewidywany czas trwania spotkania 3-4 godziny.

Zespół partycypacyjny zapozna się z wynikami konsultacji społecznych oraz opracuje system realizacji strategii.

Z poważaniem
Anna Wetzel
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
tel. 056 688 24 50-57 wew.154

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel, data: 29.11.2012

Starosta Wąbrzeski
zaprasza mieszkańców powiatu do włączenia się w proces konsultacji społecznych projektu
„Strategii Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013-2020” przygotowanego przez Zespół Partycypacyjny w ramach projektu Decydujmy Razem.

 • data: 10.11.2012

Informacja o spotkaniu Zespołu Partycypacyjnego do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego

Kolejne spotkanie odbędzie się 25 października 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w sali 133. Rozpoczęcie o godzinie 9.00. Przewidywany czas trwania spotkania 3 godziny.

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel, data: 23.10.2012

Informacja o spotkaniu Zespołu Partycypacyjnego  do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego

 Kolejne spotkanie odbędzie się 20 września 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w sali 133. Rozpoczęcie o godzinie 11.00. Przewidywany czas trwania spotkania 4 godziny.

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel, data: 11.09.2012

Informacja o spotkaniu Zespołu Partycypacyjnego  do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego 
Kolejne spotkanie odbędzie się 16 lipca 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w sali 133. Rozpoczęcie o godzinie 9.00. Przewidywany czas trwania spotkania 4-5 godzin.
Podczas spotkania zostanie omówiona przeprowadzona analiza SWOT oraz zespół będzie pracował nad wypracowaniem wizji, celów strategicznych i operacyjnych strategii.
.

drukuj ()

 • autor: A.Wetzel, data: 10.07.2012

UWAGA ZMIANA TERMINU!

Informacja o spotkaniu zespołu roboczego - infrastruktura do opracowania strategii rozwoju powiatu wąbrzeskiego


Spotkanie zespołu roboczego - infrastruktura do opracowania strategii rozwoju powiatu wąbrzeskiego zaplanowane na 26.06.2012 r. na godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbędzie się 28.06.2012 r. o godz. 1300

Anna Wetzel
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
tel. 056 688 24 50-57 wew.154

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel, data: 25.06.2012

Informacja o spotkaniach zespołu partycypacyjnego do opracowania strategii rozwoju powiatu wąbrzeskiego

1. Przeprowadzenie analizy SWOT dla strategii. Spotkania dla poszczególnych sfer odbędą się w następujących terminach:

Sfera infrastrukturalna – 28.06.2012 r. godz. 1300
Sfera środowiskowa – 27.06.2012 r. godz. 1000 
Sfera społeczna – 28.06.2012 r. godz. 1000
Wszystkie spotkania zaplanowano w sali 133 
 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

2. Określenie wizji, misji i celów strategicznych - spotkanie dnia 16.07.2012r. w sali 133  Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, godz. 9.00.

 
Anna Wetzel
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
tel. 056 688 24 50-57 wew.154

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel, data: 21.06.2012
 • Powiat uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji publicznej "Działajmy razem"

Dnia 19 czerwca 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu partycypacyjnego do prac nad strategią rozwoju powiatu wąbrzeskiego. Głównym punktem spotkania było omówienie wyników badania warunków życia i jakości usług publicznych w gminie, które przedstawił dr Cezary Trutkowski, doradca FRDL. Następnie odbyła się dyskusja nad wynikami przeprowadzonego badania. W ostatniej części spotkania członkowie zespołu rozmawiali nad ustaleniem harmonogramu prac nad strategią. Obecni członkowie zespołu podzielili się na 3 grupy robocze, które będą pracować w obszarze infrastruktura, środowisko i społecznym. Ustalono następujący harmonogram, podczas którego zostanie przeprowadzona analiza SWOT:
1. Sfera infrastrukturalna – 26.06.2012 r.
2. Sfera środowiskowa – 27.06.2012 r.
3. Sfera społeczna – 28.06.2012 r.
Wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 10:00 w sali 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Kolejny termin spotkania całego zespołu partycypacyjnego ustalono na 16 lipca br. na godzinę 9:00 w sali 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

drukuj ()

 • autor: A. Wetzel

Informacja o spotkaniu zespołu partycypacyjnego do opracowania strategii rozwoju powiatu wąbrzeskiego 


Spotkanie zespołu partycypacyjnego do opracowania strategii rozwoju powiatu wąbrzeskiego zaplanowane na 13.06.2012 r. na godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbędzie się 19.06.2012 r. o godz. 1100 
 
Anna Wetzel
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
tel. 056 688 24 50-57 wew.154

drukuj ()

 • data: 12.06.2012

Drugie spotkanie zespołu partycypacyjnego  


Dnia 25 kwietnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się drugie spotkanie zespołu partycypacyjnego do prac nad strategią rozwoju powiatu wąbrzeskiego. Na początku animatorka Anna Wetzel przypomniała ustalenia z poprzedniego spotkania. Następnie przedstawiła założenia do strategii rozwoju województwa kujawsko - pomorskiego oraz przegląd dokumentów strategicznych gmin.  Doradca FRDL dr Cezary Trutkowski opowiedział o etapach tworzenia strategii. Nawiązując do poprzedniego spotkania jeszcze raz podkreślił jak ważne jest przeprowadzenie badania ankietowego we wszystkich gminach powiatu wąbrzeskiego. Poinformował, że wyniki przeprowadzonego badania otrzymają wszystkie gminy i będą mogły z nich korzystać przy opracowywaniu swoich strategii. Następnie poprosił przedstawicieli gmin o informację czy przeprowadzą badanie na swoim terenie. Wszyscy przedstawiciele gmin potwierdzili, że przeprowadzą badania za pomocą ankiety.

W dalszej części zespół pracował nad sformułowaniem ostatecznej wersji ankiety. Uzgodniono, że list zapraszający mieszkańców do wypełniania ankiety podpiszą starosta oraz burmistrz lub wójt. Po tych ustaleniach Cezary Trutkowski przestawił plan pracy wykonywania badania. Opracowana ankieta zostanie przesłana do animatorki Anny Wetzel, która prześle ją członkom zespołu do akceptacji. Ustalono 3 dni na akceptację ankiety przez zespół. Jednocześnie gminy prześlą e–mailem bazę adresową do doradcy Cezarego Trutkowskiego, na podstawie której zostanie wylosowana próba do badania. Na przeprowadzenie badania z wpisaniem ankiet do systemu gminy mają czas do końca maja br. Doradca podkreślił żeby osoby odpowiedzialne w gminach za przeprowadzenie badania zwrócili szczególną uwagę aby liczba ankiet zwróconych była jak najmniejsza.

Następnie poinformował,  że o godz. 1300 odbędzie się spotkanie przedstawicieli gmin odpowiedzialnych za przeprowadzenie badania ankietowego. na którym szczegółowo zostanie omówiony sposób realizacji badania.

Na zakończenie ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się 13.06.2012 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. W planie: analiza wyników badania ankietowego, analiza swot, określenie wizji i celów strategicznych. Przewidywany czas spotkania 6 godzin. 

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel, data: 11.06.2012

Pierwsze spotkanie zespołu do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego

23 marca 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie  odbyło się pierwsze spotkanie zespołu partycypacyjnego, który zajmie się opracowywaniem strategii rozwoju powiatu. Wśród licznej grupy zebranych znaleźli się przedstawiciele samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, sołtysi, przedsiębiorcy, radni powiatu i pracownicy starostwa. Spotkanie poprowadziła animatorka partycypacji społecznej w powiecie Anna Wetzel, a nad całością czuwał Cezary Trutkowski doradca z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Na spotkaniu pojawiła się również przedstawicielka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Filii w Bydgoszczy Anna Bigoń.

Na początku Starosta Krzysztof Maćkiewicz opowiedział o  tym co udało się zrealizować z obecnej strategii. Następnie  doradca Cezary Trutkowski omówił projekt „Decydujmy razem” oraz przedstawił propozycję harmonogramu realizacji prac nad strategią. W dalszej części  zaprezentował  zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym i procesem planowania strategicznego. Animatorka Anna Wetzel przedstawiła analizę celów rozwojowych zawartych w dokumentach strategicznych powiatu. Następnie  uczestnicy spotkania dyskutowali nad działaniami związanymi z prezentacją założeń badań warunków życia i jakości usług publicznych. Wszyscy zgodnie ustalili, że dla potrzeb tworzonego dokumentu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe we wszystkich gminach. Na zakończenie ustalono plan pracy i termin kolejnego spotkania na dzień 25 kwietnia 2012 r.

„Decydujmy razem” to pomysł skierowany dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. Jest to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Celem projektu jest upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z samorządami lokalnymi powstałych w Polsce i za granicą, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania.

Doświadczenia zdobyte w pilotażu posłużą do opracowania modelu partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych. Następnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami projektu podejmie działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel, data: 27.03.2012

 Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie  Zespołu Partycypacyjnego  do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego, które odbędzie się 23 marca 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w sali 133. Rozpoczęcie o godzinie 11.00. Przewidywany czas trwania spotkania 3-4 godziny.

Podczas spotkania zostanie przeprowadzona analiza obecnej strategii. Omówiony będzie  przebieg prac nad tworzeniem dokumentu.

W spotkaniu uczestniczył będzie doradca ze strony Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pan Cezary Trutkowski.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 22.03.2012r. na adres e-mail: wr@wabrzezno.pl lub telefonicznie 56 688 24 51-57 wew. 101.

 

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Anna Wetzel 

tel. 56 688 24 51-57  wew. 154 lub 101

wr@wabrzezno.pl

 

Informacje na temat projektu: www.wabrzezno.pl  w zakładce decydujmy razem.

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel, data: 16.03.2012

Rozpoczynamy prace nad strategią

9 marca w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie informacyjne  na temat projektu „Decydujmy razem”, w ramach którego zostanie zaktualizowana strategia rozwoju powiatu wąbrzeskiego.
Spotkanie otworzył Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. Przypomniał, że obecnie obowiązująca strategia została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w 2006 r. Od tego czasu zmianie uległo wiele kluczowych czynników mających wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój powiatu. Musimy mieć też na uwadze perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Powyższe przesłanki wskazują na konieczność weryfikacji wcześniejszych założeń i potrzebę ponownej oceny potencjału i wyznaczenia aktualnych zadań i priorytetów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju powiatu.
Następnie Pan dr Andrzej Potoczek- kierownik Biura Planowania Rozwoju Województwa opowiedział o pracach nad nową strategią województwa  kujawsko-pomorskiego oraz o przygotowaniach do okresu programowania funduszy europejskich na lata 2014-2020. W dalszej części spotkania  Pani Anna Wetzel przedstawiła cele projektu dla Powiatu Wąbrzeskiego, omówiła ideę partycypacji oraz  opowiedziała o samym projekcie „Decydujmy razem”.
Głównym celem spotkania było zaproszenie mieszkańców powiatu do prac nad strategią, w ramach obranej przez siebie polityki publicznej, jaką jest zrównoważony rozwój.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci władz samorządowych, radni, pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, rolnicy oraz mieszkańcy.
Spotkanie zakończyło się zebraniem deklaracji osób chętnych do udziału w pracach nad strategią.

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel, data: 16.03.2012

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2012.11.29
Licznik odwiedzin: 2418

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.