Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 20.08.2017
Imieniny: Bernarda, Samuela, Bernardy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Ogłoszenia o konkursach

Nawigacja

Jesteś tutaj:
    Ogłoszenia o konkursach >

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

INFORMACJA O KONKURSIE

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 27 lipca 2017 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017.

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 316.900,00 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne - 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż mebli do pracowni rękodzielnictwa i krawiectwa, zakup i montaż nagłośnienia (kolumny, mikrofony, szafa z nagłośnieniem); środki remontowe - 280.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowalnych (ścianek działowych, tynków wapienno-cementowych, izolacji przeciwwilgociowej stropu nad piwnicą, izolacji termicznej – styropian „podłoga”, posadzki, glazury ceramicznej w łazienkach na ścianach, wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej pomieszczeń, gładzi na tynkach, posadzek z płyt podłogowych ceramicznych, malowanie pomieszczeń, montaż stolarki drzwiowej, montaż wewnętrznych parapetów okiennych, montaż sufitu podwieszonego, wykonanie podłóg panelowych), robót elektrycznych oraz instalacyjnych (instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania) oraz wyposażenie - 22.900,00 zł  z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do jadalni (stolików, krzeseł) oraz do kuchni (kuchni gazowej, chłodziarko-zamrażarki, zmywarki, robota, czajników, naczyń – talerzy głębokich).

Czas wspierania realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 r.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z określonymi kryteriami formalnymi  i merytorycznymi zawartymi w Zasadach działania komisji konkursowej stanowiącymi załącznik do Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, który został przyjęty Uchwałą Nr XIX/91/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach  z napisem „Konkurs ofert na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017”. Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń   w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 08.00.

Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie .

Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2017 r. podjął decyzję o unieważnieniu ogłoszonego otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017. 

   W związku z niezłożeniem żadnej oferty na ogłoszony otwarty konkurs ofert przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie Uchwałą Nr 121/162/2017 w dniu 30 czerwca 2017 r. na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 powstała konieczność unieważnienia konkursu.

INFORMACJA O KONKURSIE

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 czerwca 2017 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017.

   Kwota dotacji środków publicznych wynosi 469.060,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne środki na dokończenie zadania w roku 2017 ogółem - 316.900,00 zł, w tym: na środki inwestycyjne - 14.000,00 zł, środki remontowe - 280.000,00 zł i wyposażenie - 22.900,00 zł oraz środki na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy od 1 października 2017 roku dla 40 osób – 152.160,00 zł. Kwota przeznaczona na bieżącą działalność może ulec zmianie  w związku ze zmianą wielkości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

   Czas wspierania realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

   Oferta powinna zawierać elementy aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z określonymi kryteriami formalnymi  i merytorycznymi zawartymi w Zasadach działania komisji konkursowej stanowiącymi załącznik do Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, który został przyjęty Uchwałą Nr XIX/91/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r.

   Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017”. Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

    Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 08.00.

   Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie .

   Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie.

 

drukuj (INFORMACJA O KONKURSIE)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. nie podjął decyzji o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat z uwagi na brak złożonych ofert w ogłoszonym konkursie.

 

  • autor: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, data: 2017-04-24

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

    Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale roku 2017. 

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 3 kwietnia 2017 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale roku 2017 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 22.600,00 zł.

Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

drukuj ()

  • data: 2017-04-05

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 28 marca 2017 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.

Czas wspierania realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2017 r.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach  z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat”.

Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 08.00.

Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

drukuj (INFORMACJA O KONKURSIE)

  • autor: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, data: 2017-03-28

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 9 marca 2017 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale roku 2017.

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 22.600 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale 2017 roku.

Czas realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale roku 2017”. Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 8.00.

Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie .

Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie.

drukuj ()

  • data: 2017-03-09

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2017 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I  kwartale roku 2017. 

   W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 27 stycznia 2017 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2017 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 5.000,00 zł.

   Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2017 r.

drukuj (OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU)

  • autor: Justyna Przybyłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2017-01-27

następna strona »

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2017.08.08
Licznik odwiedzin: 31133

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.