Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Przetargi DPS

Menu:

Banery

 • ZPP

 • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

 • PIK

 • decydujemy

 • SWPPW

 • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 80872-2010 z dnia 2010-03-23 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wąbrzeźno
Wykonanie modernizacji posadzek w pokojach mieszkalnych, korytarzach, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - polegające na demontażu istniejących wykładzin, przygotowaniu podłoża pod wykładzinę (reperacja podkładu z betonu,...

Numer ogłoszenia: 50914 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 80872 - 2010 data 23.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, fax. 0-56 688 03 70.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIUII.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).

·         W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty: 42780,00 Oferta z najniższą ceną: 42780,00/ Oferta z najwyższą ceną: 59726,40 Waluta: PLN.

·         W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty: 45774,60 Oferta z najniższą ceną: 45774,60/ Oferta z najwyższą ceną: 63907,25 Waluta: PLN.

II.2) Tekst, który należy dodać:

·         Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.6).

·         Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Cena wybranej oferty: 45774,60 Oferta z najniższą ceną: 45774,60/ Oferta z najwyższą ceną: 63907,25 Waluta: PLN.

 

 

drukuj ()

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 175206-2010 z dnia 2010-06-21 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wąbrzeźno
Zakres prac obejmuje remont nawierzchni parkingu i placu manewrowego przy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno. Na istniejących nawierzchniach projektuje się ułożenie kostki systemu polbruk...

Numer ogłoszenia: 4874 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175206 - 2010 data 21.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, fax. 0-56 688 03 70.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).

·         W ogłoszeniu jest: cena wybranej oferty: 112500,00 oferta z najniższą ceną:112500,00/ Oferta z najwyższą ceną: 131473,32 waluta:PLN.

·         W ogłoszeniu powinno być: cena wybranej oferty: 120375,00 oferta z najniższą ceną:120375,00/ Oferta z najwyższą ceną: 140676,45 waluta:PLN.

II.2) Tekst, który należy dodać:

·         Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.6).

·         Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: cena wybranej oferty: 120375,00 oferta z najniższą ceną:120375,00/ Oferta z najwyższą ceną: 140676,45 waluta:PLN.

drukuj ()

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114663-2010 z dnia 2010-05-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wąbrzeźno
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pokoi mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych, sal terapeutycznych w niezbędny sprzęt i meble z jednoczesnym dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych - łóżko drewniane...

Numer ogłoszenia: 4846 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114663 - 2010 data 10.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, fax. 0-56 688 03 70.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).

·         W ogłoszeniu jest: cena wybranej oferty: 53740,00 oferta z najniższą ceną:53740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 119300,00 waluta: PLN.

·         W ogłoszeniu powinno być: cena wybranej oferty: 65562,80 oferta z najniższą ceną:65562,80 / Oferta z najwyższą ceną: 145546,00 waluta: PLN.

II.2) Tekst, który należy dodać:

·         Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.6).

·         Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: cena wybranej oferty: 65562,80 oferta z najniższą ceną:65562,80 / Oferta z najwyższą ceną: 145546,00 waluta: PLN.

 

 

drukuj ()

Wąbrzeźno: Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów ppoż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno
Numer ogłoszenia: 253198 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212408 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów ppoż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje roboty wykończeniowe, malarskie, elektryczne, modernizacyjne systemów ppoż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno. Materiały Należy stosować materiały wyszczególnione w niniejszej specyfikacji przy omawianiu po szczególnych pomieszczeń podlegających remontowi, odpowiadające Polskim Normom, posiadające certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości. Dopuszcza się do stosowania materiały wysokiej jakości, znanych marek, sprawdzone w praktycznym zastosowaniu. Sprzęt W trakcie prac używać sprzęt, który nie będzie powodował zbytniej uciążliwości dla otoczenia. Zakres robót remontowych Zakres prac : - montaż klap dymowych w stropie budynku, wydzielenie klatki schodowej ściankami działowymi z drzwiami ppoż. EI 30, - rozebranie w części dachu (nad klatka schodową) gdzie przewidziano montaż klap dymowych, - montaż klap dymowych w dachu, - doprowadzenie konstrukcji dachu oraz jego pokrycia do stanu pierwotnego, - wykonanie ścianek działowych wydzielających klatkę schodową, które mszą być wykonane w klasie odporności ogniowej minimum EI 30, - montaż ościeżnic i drzwi o odporności ogniowej EI 30 8szt. aluminiowe wypełnione pyroskopem (przeszklone) oraz 5 szt. o odporności ogniowej EI 30, drewniane. Drzwi, ościeża oraz montaż muszą być certyfikowane, - wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z kosztorysem, - wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej do klap dymowych, ułożenie pod tynk istniejącej instalacji ppoż., zabezpieczającej oraz telefonicznej, wykonanie robót elektrycznych związanych z systemem CCTV - instalacje systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej, - instalacja sterowania drzwiami pożarowymi, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, - schowanie pod tynk przewodów elektrycznych, instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej oraz włamania kontroli dostępu, - wykonanie okablowania do systemu CCTV oraz montaż urządzeń - wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych we wszystkich pomieszczeniach oraz ich malowanie - zabezpieczenie okien, mebli, drzwi i podłóg; - zeskrobani i zmycie starych powłok malarskich; - gruntowanie przed szpachlowaniem; - obsadzenie aluminiowych kątowników zewnętrznych (drzwi, okna, kominy, i in.); - szpachlowanie ścian i sufitów, zatarcie na gładko (gładzie gipsowe); - szlifowanie; - gruntowanie; - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów lub olejnymi (lamperie w ciągach komunikacyjnych do wysokości 165 cm w pokojach mieszkańców do wysokości 150 cm, stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami); - mycie po wykonaniu robót; - wykonanie odbojów w ciągach komunikacyjnych (deski sosnowe lakierowane gr. 1,5 cm. - zabezpieczenie folią techniczną - ochronną podłóg pokrytych wykładziną homogeniczną oraz mebli będących na wyposażeniu pokoi mieszkańców DPS..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.42.11.31-1, 45.42.11.52-4, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 28.12.22.20-1, 31.62.52.00-5, 45.21.00.00-2, 45.31.56.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Impel Security Technologies Sp z o.o. ul. Ślężna 118, 53 - 111 Wrocław Impel Tech Solutions Sp z o.o. ul. Marsa 56 a, 04 - 242 Warszawa, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 273353,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 199879,58

·         Oferta z najniższą ceną: 199879,58 / Oferta z najwyższą ceną: 270360,69

·         Waluta: PLN.

drukuj ()

 

Wąbrzeźno: Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów ppoż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno
Numer ogłoszenia: 212408 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie , ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów ppoż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje roboty wykończeniowe, malarskie, elektryczne, modernizacyjne systemów ppoż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno. Materiały Należy stosować materiały wyszczególnione w niniejszej specyfikacji przy omawianiu po szczególnych pomieszczeń podlegających remontowi, odpowiadające Polskim Normom, posiadające certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości. Dopuszcza się do stosowania materiały wysokiej jakości, znanych marek, sprawdzone w praktycznym zastosowaniu. Sprzęt W trakcie prac używać sprzęt, który nie będzie powodował zbytniej uciążliwości dla otoczenia. Zakres robót remontowych Zakres prac : - montaż klap dymowych w stropie budynku, wydzielenie klatki schodowej ściankami działowymi z drzwiami ppoż. EI 30, - rozebranie w części dachu (nad klatka schodową) gdzie przewidziano montaż klap dymowych, - montaż klap dymowych w dachu, - doprowadzenie konstrukcji dachu oraz jego pokrycia do stanu pierwotnego, - wykonanie ścianek działowych wydzielających klatkę schodową, które mszą być wykonane w klasie odporności ogniowej minimum EI 30, - montaż ościeżnic i drzwi o odporności ogniowej EI 30 8szt. aluminiowe wypełnione pyroskopem (przeszklone) oraz 5 szt. o odporności ogniowej EI 30, drewniane. Drzwi, ościeża oraz montaż muszą być certyfikowane, - wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z kosztorysem, - wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej do klap dymowych, ułożenie pod tynk istniejącej instalacji ppoż., zabezpieczającej oraz telefonicznej, wykonanie robót elektrycznych związanych z systemem CCTV - instalacje systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej, - instalacja sterowania drzwiami pożarowymi, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, - schowanie pod tynk przewodów elektrycznych, instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej oraz włamania kontroli dostępu, - wykonanie okablowania do systemu CCTV oraz montaż urządzeń - wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych we wszystkich pomieszczeniach oraz ich malowanie - zabezpieczenie okien, mebli, drzwi i podłóg; - zeskrobani i zmycie starych powłok malarskich; - gruntowanie przed szpachlowaniem; - obsadzenie aluminiowych kątowników zewnętrznych (drzwi, okna, kominy, i in.); - szpachlowanie ścian i sufitów, zatarcie na gładko (gładzie gipsowe); - szlifowanie; - gruntowanie; - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów lub olejnymi (lamperie w ciągach komunikacyjnych do wysokości 165 cm w pokojach mieszkańców do wysokości 150 cm, stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami); - mycie po wykonaniu robót; - wykonanie odbojów w ciągach komunikacyjnych (deski sosnowe lakierowane gr. 1,5 cm. - zabezpieczenie folią techniczną - ochronną podłóg pokrytych wykładziną homogeniczną oraz mebli będących na wyposażeniu pokoi mieszkańców DPS..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  W przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nie możliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub -wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zmówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.42.11.31-1, 45.42.11.52-4, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 28.12.22.20-1, 31.62.52.00-5, 45.21.00.00-2, 45.31.56.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku oferta musi zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z jednoczesnym zastosowaniem terminów dotyczących wystawienia dokumentu. Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających - koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. Kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku oferta musi zawierać - Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku oferta musi zawierać -przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających - koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. Kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio. W celu potwierdzenia tego warunku udziału w postępowaniu oferta musi zawierać ośwaidzcenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnioego z Zał nr 3 SIWZ oraz polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzając, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·            koncesję, zezwolenie lub licencję

·            wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·            oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·            opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·            nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl/dom pomocy społecznej/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja DPS w Wąbrzeźnie - budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno, pok. 217..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Administracja DPS w Wąbrzeźnie - budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno, pok. 217 lub przesłać na adres Dom Pomocy Społecznej ul.Pod Młynik 4 a 87-200 Wąbrzeźno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ()

DPS – 342/X/111/08/2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na "  Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów p. poż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 – 200 Wąbrzeźno”  DPS 342/X/2010)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, tekst jedn.), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania na: „Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów p. poż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane                             z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 – 200 Wąbrzeźno”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Impel Security Technologies Sp z o.o.                   ul. Ślężna 118, 53 – 111 Wrocław.

Firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia w cenie 213.871,13 brutto.

W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Jedna oferta została odrzucona.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jest zgodna w swej treści ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Wąbrzeźno, 09 sierpnia 2010 roku

                                                                      Dyrektor DPS w Wąbrzeźnie 

                                                                                        

                                                                                 mgr Aldona Klimczak

 

 

drukuj ()

drukuj ()

Dom Pomocy Społecznej                                           Wąbrzeźno   14.07.2010
ul. Pod Młynik 4a                                                               
87 – 200 Wąbrzeźno

 Sprawa DPS – 342/VI/103/07/2010

 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej                                                          
ul. Pod Młynik 4a                                                               
 87 – 200 Wąbrzeźno
Tel . 056 688 03 71
fax. 056 688 03 70

 Postępowanie o udzieleniu  zamówienia publicznego na :

„Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne  systemów p. poż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 – 200 Wąbrzeźno”. Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 154032 – 2010.

 Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

 Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt. 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w pozycji dotyczącej drzwi nie ujął wymaganego przepisami w tym zadaniu zapisu odnoszącego się do przeszklenia oraz ogniotrwałości drzwi. 

                                                                                      Dyrektor
                                                                                 Aldona Klimczak

 

 

 

drukuj ()

Wąbrzeźno: Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów p.poż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno.
Numer ogłoszenia: 175527 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154032 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów p. poż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje roboty wykończeniowe, malarskie, elektryczne, modernizacyjne systemów ppoż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno. Materiały Należy stosować materiały wyszczególnione w niniejszej specyfikacji przy omawianiu po szczególnych pomieszczeń podlegających remontowi, odpowiadające Polskim Normom, posiadające certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości. Dopuszcza się do stosowania materiały wysokiej jakości, znanych marek, sprawdzone w praktycznym zastosowaniu. Sprzęt W trakcie prac używać sprzęt, który nie będzie powodował zbytniej uciążliwości dla otoczenia. Zakres robót remontowych Zakres prac : - montaż klap dymowych w stropie budynku, wydzielenie klatki schodowej ściankami działowymi z drzwiami ppoż. EI 30, - rozebranie w części dachu (nad klatka schodową) gdzie przewidziano montaż klap dymowych, - montaż klap dymowych w dachu, - doprowadzenie konstrukcji dachu oraz jego pokrycia do stanu pierwotnego, - wykonanie ścianek działowych wydzielających klatkę schodową, - montaż ościeżnic i drzwi EI 30, - wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z kosztorysem, - związanych wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej do klap dymowych, ułożenie pod tynk istniejącej instalacji ppoż., zabezpieczającej oraz telefonicznej, wykonanie robót elektrycznych związanych z systemem CCTV - instalacje systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej, - instalacja sterowania drzwiami pożarowymi, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, - schowanie pod tynk przewodów elektrycznych, instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej oraz włamania kontroli dostępu, - wykonanie okablowania do systemu CCTV oraz montaż urządzeń - wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych we wszystkich pomieszczeniach oraz ich malowanie - zabezpieczenie okien, drzwi i podłóg; - zeskrobani i zmycie starych powłok malarskich; - gruntowanie przed szpachlowaniem; - obsadzenie aluminiowych kątowników zewnętrznych (drzwi, okna, kominy, i in.); - szpachlowanie ścian i sufitów, zatarcie na gładko (gładzie gipsowe); - szlifowanie; - gruntowanie; - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów lub olejnymi (lamperie w ciągach komunikacyjnych do wysokości 165 cm w pokojach mieszkańców do wysokości 150 cm, stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami); - mycie po wykonaniu robót; - wykonanie odbojów w ciągach komunikacyjnych (deski sosnowe lakierowane gr. 1,5 cm. - zabezpieczenie folią techniczną - ochronną podłóg pokrytych wykładziną homogeniczną oraz mebli będących na wyposażeniu pokoi mieszkańców DPS..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.42.11.31-1, 45.42.11.52-4, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 28.12.22.20-1, 31.62.52.00-5, 45.21.00.00-2, 45.31.56.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  IMPEL SECURITY TECHNOLOGIES Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 273353,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 153114,08

·           Oferta z najniższą ceną: 153114,08 / Oferta z najwyższą ceną: 286338,63

·           Waluta: PLN.

 

drukuj ()

DPS – 342/VI/95/06/2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na "  Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów p. poż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 – 200 Wąbrzeźno”  DPS 342VI/2010)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, tekst jedn.), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania na: „Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów p. poż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 – 200 Wąbrzeźno”.

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Impel Security Technologies Sp z o.o. ul. Ślężna 118, 53 – 111 Wrocław.

Firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia w cenie 163.832,07 brutto.

W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jest zgodna w swej treści ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena 100 %.

 

Wąbrzeźno, 25 czerwca 2010 roku

                                                       Dyrektor DPS w Wąbrzeźnie 

                                                                                        

                                                     mgr Aldona Klimczak

drukuj ()

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 175206-2010 z dnia 2010-06-21 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wąbrzeźno
Zakres prac obejmuje remont nawierzchni parkingu i placu manewrowego przy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno. Na istniejących nawierzchniach projektuje się ułożenie kostki systemu polbruk...


Numer ogłoszenia: 175428 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175206 - 2010 data 21.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, fax. 0-56 688 03 70.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.

·         W ogłoszeniu jest: Numer ogłoszenia w BZP: 154032 - 2010.

·         W ogłoszeniu powinno być: Numer ogłoszenia w BZP: 129013 - 2010.

II.2) Tekst, który należy dodać:

·         Miejsce, w którym należy dodać tekst: I.

·         Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

drukuj ()

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 154032-2010 z dnia 2010-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno
Zakres prac obejmuje roboty wykończeniowe, malarskie, elektryczne, modernizacyjne systemów ppoż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w...
Termin składania ofert: 2010-06-17

Wąbrzeźno: Utwardzenie terenu wokół budynku
Numer ogłoszenia: 175206 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154032 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie terenu wokół budynku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje remont nawierzchni parkingu i placu manewrowego przy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno. Na istniejących nawierzchniach projektuje się ułożenie kostki systemu polbruk gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej (w dwóch kolorach siwy i czerwony). Istniejące obrzeża i krawężniki należy wymienić na systemowe. W miejscach tego wymagających kostkę należy ułożyć na odpowiedniej podbudowie, zgodnie z częścią rysunkową oraz specyfikacją techniczną. Opaska wokół budynku z dekoracyjnego tłucznia kamiennego. Odwodnienie nawierzchni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Rozwiązania materiałowe : Nawierzchnia dróg i parkingów Kostka polbruk - gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 2 cm podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm - gr.10 cm warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm lub kostka polbruk - gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 2 cm istniejąca płyta betonowa. Opaska wokół budynku z dekoracyjnego tłucznia kamiennego gr. 15 cm. Krawężniki i obrzeża : Nawierzchnię placu manewrowego oraz dojazdów należy ograniczyć krawężnikiem betonowym drogowym o wymiarach 15 x 30 cm wystającym ponad nawierzchnię od 8 do 12 cm . Krawężniki ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu B15 . Opaskę przy budynku oddzielić obrzeżem betonowym 8 x 30 cm. Odwodnienie : Odwodnienie nawierzchni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Rzędną posadowienia wpustów należy dostosować do rzędnej projektowanych nawierzchni Roboty ziemne : Roboty ziemne ograniczają się do korytowania pod nawierzchnię chodnika, lub wymiany części utwardzenia. Orientacyjne zestawienie materiałowe: 1. Powierzchnia typu polbruk: 980 m2 ( w tym polbruk czerwony 142 m2). 2. Krawężniki 15x30 cm: 295 mb. 3. Krawężniki 8x30 cm: 30 mb. 4. Dekoracyjny tłuczeń kamienny: 49m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program finansowany ze środków UE Działanie 3.2.- Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W przypadku otrzymania dofinansowania w ramach programu realizowany będzie projekt- Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma KRUK Arkadiusz Kruk, Nowa Wieś Królewska 77, 87-214 Nowa Wieś Królewska 77 Płużnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140448,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 112500,00

·         Oferta z najniższą ceną: 112500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 131473,32

·         Waluta: PLN.

drukuj ()

DPS – 342/V/78/06/2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na "Utwardzenie terenu wokół budynku” (nr postępowania DPS 342V/2010)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, tekst jedn.), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania na: „Utwardzenie terenu wokół budynku”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy KRUK Arkadiusz Kruk Nowa Wieś Królewska 77, 87 – 214 Płużnica.

Firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia w cenie 120.375,00 brutto.

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jest zgodna w swej treści ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Wąbrzeźno, 14 czerwca 2010 roku

                                                             Dyrektor DPS w Wąbrzeźnie 

                                                                     mgr Aldona Klimczak

 

 

 

drukuj ()


Wąbrzeźno 10.06.2010
DPS – 342/VI/77/06/2010
Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
ul. Pod Młynik 4 a
87 – 200 Wąbrzeźno

Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ na zadanie: „Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów p. poż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a” Nr sprawy – DPS/342/VI/2010, które wpłynęło w dniu 08.06.2010 roku.

Pyt. 1  Powtarzająca się kilkunastokrotnie w kosztorysie Nr 1405/2010 dotyczącym wykonania instalacji systemu p. poż i oddymiania pozycja KNNR 5 1207-010-040 bez przydzielonego nakładu materiałowego, nie pozwala na dopasowanie właściwego typu kabla – proszę o udostępnienie przedmiarów robót z przydzielonymi nakładami materiałowymi.
Odp. Pyt.1
Typy i ilości kabli zamieszczone są w zestawieniu  materiałowym
Kabel YnTKSy 1x2x1 dotyczy pozycji 4, 25, 28 i  32.
Pyt. 2   W dokumentacji brakuje przedmiaru dotyczącego wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu – proszę o uzupełnienie.
Odp. Pyt.2
System SSWiN i KD jest już zainstalowany. Współdziałanie  z systemem sygnalizacji pożarowej i oddymianie zawarte są w dokumentacji.
Pyt. 3   W pkt. 1.5. Rozdziału IX SIWZ: „Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy….” , Zamawiający żąda kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu zawodowego osób kierujących robotami – proszę o sprecyzowanie jakie uprawnienia budowlane należy przedstawić.     
Odp. Pyt.3
Do kierowania robotami budowlanymi  -  uprawnienia  konstrukcyjno – budowlane;
Do kierowania robotami elektrycznymi  - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi .

drukuj ()

 • autor: Aldona Klimczak - Dyrektor, data: 10.06.2010


Wąbrzeźno 04.06.2010

DPS – 342/V/75/06/2010
Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ul. Pod Młynik 4a

87 – 200 WąbrzeźnoDotyczy odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ na zadanie: „Utwardzenie terenu wokół budynku” Znak DPS/342/V/2010, które wpłynęło w dniu 02.06.2010 rokuZapytanie nr 1:
Załączony do SIWZ przedmiar nie zawiera wykonania opaski z tłucznia dekoracyjnego kamiennego gr. 15 cm. Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny opaskę i jakiej ilości?

Odpowiedź:
Należy przyjąć do wyceny opaskę z tłucznia dekoracyjnego kamiennego gr. 15 cm ,
zgodnie z zestawieniem materiałowym wskazanym w projekcie budowlanym.


Zapytanie nr 2:
Załączony do SIWZ przedmiar nie zawiera robót związanych z ustawieniem obrzeża betonowego. Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny wykonanie obrzeża betonowego 8x30 w ilości podanej w SIWZ?

Odpowiedź:
Należy przyjąć do wyceny wykonanie obrzeża betonowego 8 x 30, zgodnie z
zestawieniem materiałowym wskazanym w projekcie budowlanym.

Zapytanie nr 3:
W projekcie budowlanym kostka betonowa polbruk gr. 8 cm układana jest na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm, które ułożone jest na warstwie piasku zagęszczonego gr 10 cm natomiast w przedmiarze ujęta jest podbudowa betonowa z dylatacją gr 12 cm. Którą z wersji należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź :
Należy przyjąć wersję z dokumentacji – projektu budowlanego.


Zapytanie nr 4:
W przedmiarze kostka betonowa układana jest na podsypce cementowo – piaskowej gr 50
mm., natomiast w projekcie i specyfikacji technicznej mówi się o podsypce cementowo –
piaskowej gr 20 mm. Którą z wersji należy przyjąć do wyceny?


Odpowiedź :
Należy przyjąć wersję z dokumentacji – projektu budowlanego.Zapytanie nr 5:
Zamawiający w specyfikacji technicznej w punkcie dotyczącym dróg i parkingów podaje dwa rozwiązania materiałowe:
• Kostka polbruk - gr 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr 2 cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm gr 10 cm
- warstwa odsączająca piasek – gr 10 cm
lub
• Kostka polbruk – gr 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr 2 cm
-istniejąca płyta betonowa
Czy Wykonawca ma przez to rozumieć, że część nawierzchni układana jest na istniejących
płytach betonowych? Jeżeli tak to w jakiej ilości ?

Odpowiedź :
Wersja z pierwszym rozwiązaniem materiałowym tj.:
• Kostka polbruk - gr 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr 2 cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm gr 10 cm
- warstwa odsączająca piasek – gr 10 cm
Przyjąć do wyceny w ilości 83,68 m².
Wersja z drugim rozwiązaniem materiałowym nawierzchnia układana na istniejących płytach betonowych tj.:
• Kostka polbruk – gr 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr 2 cm
-istniejąca płyta betonowa
Przyjąć do wyceny w ilości 896,32 m².

drukuj ()

 • autor: Aldona Klimczak - Dyrektor , data: 04.06.2010
Wąbrzeźno: Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów p. poż. oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno
Numer ogłoszenia: 154032 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie , ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów p. poż. oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje roboty wykończeniowe, malarskie, elektryczne, modernizacyjne systemów ppoż., oddymiania, SSWiN, CCTV oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z przepisami p. poż. w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno. Materiały Należy stosować materiały wyszczególnione w niniejszej specyfikacji przy omawianiu po szczególnych pomieszczeń podlegających remontowi, odpowiadające Polskim Normom, posiadające certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości. Dopuszcza się do stosowania materiały wysokiej jakości, znanych marek, sprawdzone w praktycznym zastosowaniu. Sprzęt W trakcie prac używać sprzęt, który nie będzie powodował zbytniej uciążliwości dla otoczenia. Zakres robót remontowych Zakres prac : - montaż klap dymowych w stropie budynku, wydzielenie klatki schodowej ściankami działowymi z drzwiami ppoż. EI 30, - rozebranie w części dachu (nad klatka schodową) gdzie przewidziano montaż klap dymowych, - montaż klap dymowych w dachu, - doprowadzenie konstrukcji dachu oraz jego pokrycia do stanu pierwotnego, - wykonanie ścianek działowych wydzielających klatkę schodową, - montaż ościeżnic i drzwi EI 30, - wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z kosztorysem, - związanych wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej do klap dymowych, ułożenie pod tynk istniejącej instalacji ppoż., zabezpieczającej oraz telefonicznej, wykonanie robót elektrycznych związanych z systemem CCTV - instalacje systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej, - instalacja sterowania drzwiami pożarowymi, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, - schowanie pod tynk przewodów elektrycznych, instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej oraz włamania kontroli dostępu, - wykonanie okablowania do systemu CCTV oraz montaż urządzeń - wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych we wszystkich pomieszczeniach oraz ich malowanie - zabezpieczenie okien, drzwi i podłóg; - zeskrobani i zmycie starych powłok malarskich; - gruntowanie przed szpachlowaniem; - obsadzenie aluminiowych kątowników zewnętrznych (drzwi, okna, kominy, i in.); - szpachlowanie ścian i sufitów, zatarcie na gładko (gładzie gipsowe); - szlifowanie; - gruntowanie; - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów lub olejnymi (lamperie w ciągach komunikacyjnych do wysokości 165 cm w pokojach mieszkańców do wysokości 150 cm, stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami); - mycie po wykonaniu robót; - wykonanie odbojów w ciągach komunikacyjnych (deski sosnowe lakierowane gr. 1,5 cm. - zabezpieczenie folią techniczną - ochronną podłóg pokrytych wykładziną homogeniczną oraz mebli będących na wyposażeniu pokoi mieszkańców DPS.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•W przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nie możliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zmówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.42.11.31-1, 45.42.11.52-4, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 28.12.22.20-1, 31.62.52.00-5, 45.21.00.00-2, 45.31.56.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku oferta musi zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z jednoczesnym zastosowaniem terminów dotyczących wystawienia dokumentu. Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających oferta musi zawierać koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego oraz kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami.
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia tego warunku oferta musi zawierać - przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających - koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego oraz kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami.
•III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio
•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Przy pracach związanych z modernizacją systemów ppoż. i zabezpieczających posiadają koncesję wydaną przez MSWIA zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej oraz posiadają licencje pracownicze zabezpieczenia technicznego. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio. W celu potwierdzenia tego warunku udziału w postępowaniu oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•koncesję, zezwolenie lub licencję
•wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
•III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
•zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl/dom pomocy społecznej/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie - budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno pok. 217.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Administracja DPS w Wąbrzeźnie budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno pok. 217 lub przesłać na adres Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4aWąbrzeźno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program finansowany ze środków UE - Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W sytuacji przyznania środków w ramach programu realizowany będzie projekt - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ()

 • data: 02.06.2010

Wąbrzeźno: Utwardzenie terenu wokół budynku
Numer ogłoszenia: 129013 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie , ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie terenu wokół budynku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje remont nawierzchni parkingu i placu manewrowego przy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 - 200 Wąbrzeźno. Na istniejących nawierzchniach projektuje się ułożenie kostki systemu polbruk gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej (w dwóch kolorach siwy i czerwony). Istniejące obrzeża i krawężniki należy wymienić na systemowe. W miejscach tego wymagających kostkę należy ułożyć na odpowiedniej podbudowie, zgodnie z częścią rysunkową oraz specyfikacją techniczną. Opaska wokół budynku z dekoracyjnego tłucznia kamiennego. Odwodnienie nawierzchni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Rozwiązania materiałowe : Nawierzchnia dróg i parkingów Kostka polbruk - gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 2 cm podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm - gr.10 cm warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm lub kostka polbruk - gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 2 cm istniejąca płyta betonowa. Opaska wokół budynku z dekoracyjnego tłucznia kamiennego gr. 15 cm. Krawężniki i obrzeża : Nawierzchnię placu manewrowego oraz dojazdów należy ograniczyć krawężnikiem betonowym drogowym o wymiarach 15 x 30 cm wystającym ponad nawierzchnię od 8 do 12 cm . Krawężniki ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu B15 . Opaskę przy budynku oddzielić obrzeżem betonowym 8 x 30 cm. Odwodnienie : Odwodnienie nawierzchni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Rzędną posadowienia wpustów należy dostosować do rzędnej projektowanych nawierzchni Roboty ziemne : Roboty ziemne ograniczają się do korytowania pod nawierzchnię chodnika, lub wymiany części utwardzenia. Orientacyjne zestawienie materiałowe: 1. Powierzchnia typu polbruk: 980 m2 ( w tym polbruk czerwony 142 m2). 2. Krawężniki 15x30 cm: 295 mb. 3. Krawężniki 8x30 cm: 30 mb. 4. Dekoracyjny tłuczeń kamienny: 49m2..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·            Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·        W przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nie możliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zmówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenie spełnienia tego warunku oferta musi zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z jednoczesnym zastosowaniem terminów dotyczących wystawienia dokumentu.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenie spełnienia tego warunku oferta musi zawierać kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku oferta musi zawierać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej a także zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotnie lub społeczne lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  koncesję, zezwolenie lub licencję

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

brak

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: tak

·                  nie należy przedkładać oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl/dom pomocy społecznej/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie - budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87 - 200 Wąbrzeźno pok. 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba administracji Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87 - 200 Wąbrzeźno pok. 217 lub przesłać na adres- Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 a 87 -200 Wąbrzeźno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Finansowany ze środków UE - Działanie 3.2 - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W sytuacji przyznania środków w ramach programu realizowany będzie projekt - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129013 - 2010 data 20.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, fax. 0-56 688 03 70.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.7.

·                  W ogłoszeniu jest: Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% praowników stanowią osoby niepełnosprawne -tak.

·                  W ogłoszeniu powinno być: Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% praowników stanowią osoby - nie.

II.2) Tekst, który należy dodać:

·                  Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.7.

·                  Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: nie.

 

drukuj ()

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89654-2010 z dnia 2010-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pokoi mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych, sal terapeutycznych w niezbędny sprzęt i meble z jednoczesnym dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych 1.łóżko drewniane...
Termin składania ofert: 2010-04-12

Wąbrzeźno: Wyposażenie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych, sal terapeutycznych w niezbędny sprzęt i meble z jednoczesnym przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 114663 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89654 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych, sal terapeutycznych w niezbędny sprzęt i meble z jednoczesnym przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pokoi mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych, sal terapeutycznych w niezbędny sprzęt i meble z jednoczesnym dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych - łóżko drewniane dł. 1982/wys. 551/ szer. 982 z materacem - 1900/900 - sztuk 30 - w kolorach: - jabłoń goldos sztuk 12, - mahoń - 6 sztuk - grusza pastel - 12 sztuk - szafa 3 osobowa wys. 2700/ głęb. 650/szer. 2600 - sztuk 27 - w kolorach: - sosna miodowa - sztuk 15, - jabłoń goldos - sztuk 4 - mahoń - sztuk 4 - grusza pastel - 4 sztuki - stół nierozkładalny o wymiarach blatu 1200/800 z chromowanymi nogami - sztuk 24 w kolorze jabłoń goldos - krzesła z siedziskiem ze sklejki o konstrukcji chromowanej wys. 860 szer.370 głęb. 430 - sztuk 80 - w kolorach: - jabłoń goldos - 56 sztuk - mahoń - 12 sztuk - grusza pastel - 12 sztuk - szafka nocna szer. 400/wys. 551/głęb. 400 - sztuk 40 - w kolorach: - sosna miodowa - sztuk 4 - jabłoń goldos - sztuk 12 - mahoń - sztuk 12 - grusza pastel - sztuk 12.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.15.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program finansowany ze środków UE - Działanie 3.2 - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W ramach programu realizowany będzie projekt - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AS POMORZANKA, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83957,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 53740,00

·           Oferta z najniższą ceną: 53740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 119300,00

·           Waluta: PLN.

drukuj ()

DPS – 342/III/2010

DAG – I/28/04/2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na "Wyposażenie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych, sal terapeutycznych  w niezbędny sprzęt  i meble z jednoczesnym przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” (nr postępowania DPS 342/III/2010)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, tekst jedn.), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania na: „Wyposażenie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych, sal terapeutycznych  w niezbędny sprzęt  i meble z jednoczesnym przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „AS POMORZANKA ” – Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83 – 220 Skórcz.

Firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia w cenie 65.562,80 zł brutto.

W postępowaniu zostały złożonych 17 ofert. Dwie ofert zostały odrzucone. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jest zgodna w swej treści ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena 100 %.

 

Wąbrzeźno, 21 kwietnia 2010 r.

                                                              Dyrektor DPS w Wąbrzeźnie 

                                                                                        

                                                                    mgr Aldona Klimczak

drukuj ()

Ogłoszenie o zamówieniu na wyposażenie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych, sal terapeutycznych w niezbędny sprzęt i meble z jednoczesnym przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - pliki do pobrania poniżej

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na wyposażenie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych, sal terapeutycznych w niezbędny sprzęt i meble z jednoczesnym przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - pliki do pobrania poniżej)

UWAGA !!! - MODYFIKACJA SIWZ
 • data: 23.02.2010

Wąbrzeźno: Modernizacja posadzek w pokojach mieszkalnych, korytarzach, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu  Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie  przy ul. Pod Młynik 4a”.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A,
87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.
* Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Modernizacja posadzek w pokojach mieszkalnych, korytarzach, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu  Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ul. Pod Młynik 4a".
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane usługa.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonaniu modernizacji posadzek w pokojach mieszkalnych, korytarzach, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – polegające na demontażu istniejących wykładzin, przygotowaniu podłoża pod wykładzinę (reperacja podkładu z betonu, masa samopoziomująca wyrównująca podkład ), docięcie i przyklejenie wykładziny z wywinięciem cokołu o profilu półokrągłym, spawanie wykładziny sznurami zgrzewczymi w kolorystyce jednakowej dla całej powierzchni w ilości 690 m2  na czterech kondygnacjach budynku. W pokojach przy ścianach zewnętrznych są poprowadzone przewody CO kryte listwą profilowaną z PVC na której pionową krawędź należy wywinąć cokół.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.25.20-2, 45.45.30.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
* Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia tj. wykonali podobne roboty w okresie ostatnich 5-ciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lecz nie krócej niż 2 lata przed ogłoszeniem niniejszego przetargu; 3) posiadają niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie wymaganych robót oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) udzielą gwarancji na wykonane prace - 3 lat od daty odbioru końcowego robót. 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-u lat podobnych robót zawierający min. dane: wartość, data i miejsce wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch robót z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5 do SIWZ; 2) kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.; 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy; 5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4 do SIWZ; 2) wypełniony kompletnie kosztorys ofertowy o wartości cen jednostkowych robót z wykorzystaniem wzoru - (załącznik Nr 1 do SIWZ); 3) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. wabrzezno.pl- zakładka - Dom Pomocy Społecznej - przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno. Biuro administracji DPS pok. 217.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: dnia 02.03.2010 r. do godz. 11.00. miejsce: Siedziba administracji DPS w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, 87- 200 Wąbrzeźno pok. 217 lub przesłać na adres Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 a.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program finansowany ze środków UE - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W ramach programu realizowany jest projekt pod nazwą - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane usługa
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.
* Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja posadzek w pokojach mieszkalnych, korytarzach, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu  Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie  przy ul. Pod Młynik 4a”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane usługa
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonaniu modernizacji posadzek w pokojach mieszkalnych, korytarzach, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – polegające na demontażu istniejących wykładzin, przygotowaniu podłoża pod wykładzinę (reperacja podkładu z betonu, masa samopoziomująca wyrównująca podkład ), docięcie i przyklejenie wykładziny z wywinięciem cokołu o profilu półokrągłym, spawanie wykładziny sznurami zgrzewczymi w kolorystyce jednakowej dla całej powierzchni w ilości 690 m2  na czterech kondygnacjach budynku. W pokojach przy ścianach zewnętrznych są poprowadzone przewody CO kryte listwą profilowaną z PVC na której pionową krawędź należy wywinąć cokół.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.25.20-2, 45.45.30.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
* Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia tj. wykonali podobne roboty w okresie ostatnich 5-ciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lecz nie krócej niż 2 lata przed ogłoszeniem niniejszego przetargu; 3) posiadają niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie wymaganych robót oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) udzielą gwarancji na wykonane prace - 3 lat od daty odbioru końcowego robót. 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-u lat podobnych robót zawierający min. dane: wartość, data i miejsce wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch robót z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5 do SIWZ; 2) kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.; 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy; 5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4 do SIWZ; 2) wypełniony kompletnie kosztorys ofertowy o wartości cen jednostkowych robót z wykorzystaniem wzoru - (załącznik Nr 1 do SIWZ); 3) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. wabrzezno.pl- zakładka - Dom Pomocy Społecznej - przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno. Biuro administracji DPS pok. 217.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Siedziba administracji DPS w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, 87- 200 Wąbrzeźno pok. 217 lub przesłać na adres Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 a.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program finansowany ze środków UE - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W ramach programu realizowany jest projekt pod nazwą - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

drukuj ()

Wąbrzeźno: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 393150 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie - planowany zakres realizacji zamówienia obejmuje okres 1 roku..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 61358.87 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sokołów Spółka Akcyjna., Aleja 550 - lecia 1, Sokołów Podlaski, kraj/woj. Polska.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 61358.87
 • Oferta z najniższą ceną: 61358.87 oferta z najwyższą ceną: 63180.25
Waluta: PLN.

drukuj ()

 

DPS – 342/XVI/2009

DAG – I/221/12/2009

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na "Dostawę produktów zwierzęcych, mięsa  i produktów mięsnych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. " (nr postępowania DPS 342/XVI/2009)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, tekst jedn.), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania na: „Dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna, Aleja 550 – lecia 1, 08 – 300 Sokołów Podlaski.

Firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia w cenie 64.382,88 zł brutto.

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jest zgodna w swej treści ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Wąbrzeźno, 7 grudzień 2009 r.

                                     Dyrektor DPS w Wąbrzeźnie 

                                          mgr Aldona Klimczak

 

 

drukuj ()

Wąbrzeźno: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie - planowany zakres realizacji zamówienia obejmuje okres 1 roku..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1) Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

       Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: Przesłanki wykluczenia         

      zawiera art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 • 1.Formularz oferty wg załączonego wzoru - OFERTA ,
 • 2.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w trybie art. 24 ustawy Pzp.
 • 3.Dane dotyczące wykonawcy na potwierdzenie posiadanych przez niego uprawnień i nie podleganie wykluczeniu z art. 24 ustawy:
 • a)oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę),
 • c)oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 • d)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę),
 • 4.Dane dotyczące wykonawcy na potwierdzenie posiadanej przez niego niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 • a)wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw lub usług (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie, (oryginały lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie - budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, pok. 217.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Ofertę można złożyć w administracji DPS - budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie - ul. Wolności 44, pok. 217 lub przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4 a 87-200 Wąbrzeźno.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 26.12.2009.

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

 

drukuj ()

Wąbrzeźno: Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej (dotyczy: kuchni i świetlicy oraz projektowanego pomieszczenia palarni z wiatrołapem
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305828 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej (dotyczy: kuchni i świetlicy oraz projektowanego pomieszczenia palarni z wiatrołapem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dobudowa budynku parterowego - wiatrołapu, w którym znajduje się palarnia, pomieszczenie gospodarcze oraz trzy sanitariaty wraz z wykonaniem robót z branż: budowlana, elektryczna, wod - kan oraz wentylacja.Remont kaplicy, polegający na wymianie wykładzin podłogowych na płytki ceramiczne, wykonaniu instalacji elektrycznej z podwieszanym sufitem, wykonanie podestu oraz kapliczki, oraz remont kuchni polegający na wymianie okładzin podłogowych i ściennych na nowe okładziny, dociepleniu posadzki, przebudowie i zmianie funkcji pomieszczeń w kuchni - wymiana paneli w jadalni, wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, wod - kan..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.25.20-2, 45.45.30.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 203551.19 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program finansowany ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W ramach programu realizowny jest projekt pod nazwą - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo - Budowlany REM - BUD Sp. J - Matczyński, Kosiński, Rybicki, ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 203551.19
 • Oferta z najniższą ceną: 203551.19 oferta z najwyższą ceną: 289902.38
 • Waluta: PLN.

 

 

drukuj ()

DPS – 342/IX/2009

DAG – I/166/10/2009

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na "Przebudowę i rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej (dotyczy: kuchni i świetlicy oraz projektowanego pomieszczenia palarni z wiatrołapem)  " (nr postępowania DPS 342/IX/2009)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, tekst jedn.), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania na: „Przebudowę i rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej (dotyczy: kuchni i świetlicy oraz projektowanego pomieszczenia palarni z wiatrołapem)”

(DPS 342/IX/2009):

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na: „Przebudowę i rozbudowę  budynku Domu Pomocy Społecznej (dotyczy: kuchni i świetlicy oraz projektowanego pomieszczenia palarni z wiatrołapem)” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Zakładu Remontowo – Budowlanego „REM - BUD” Sp. J. – Matczyński, Kosiński, Rybicki ul. Dąbrowskiego 15, 86 – 300 Grudziądz.

Firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia w cenie 217.799,77 zł brutto.

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jest zgodna w swej treści ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena 100 %.

 

Wąbrzeźno, 5 październik 2009 r.

                                                                Dyrektor DPS w Wąbrzeźnie 

                                                                                        

                                                                       mgr Aldona Klimczak

 

drukuj ()

                                                                                 Wąbrzeźno 21.09.2009

 

 

Znak – DPS – 342/IX/2009

DAG – I/153/09/2009

 

 

 

Dotyczy: zapytania do treści specyfikacji, dotyczącej przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę i rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej (dotyczy: kuchni i świetlicy oraz projektowanego pomieszczenia palarni z wiatrołapem) Znak – 342/IX/ 2009

 

 

 

Dnia 18.09.2009 roku o godz. 13.49 na adres Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie mailem  wpłynęło  zapytanie do treści SIWZ.

Treść zapytań:

 

Pyt. 1   W załączonej dokumentacji przetargowej jest rysunek na zadaszenie wejścia do kuchni (rys. 8). Czy to zadaszenie ma być wykonane? Jeśli tak to proszę o podanie przedmiaru na te prace, gdyż nie są one ujęte w załączonym kosztorysie.

Odp.   Zadaszenie ma być wykonane a przedmiar prac dostępny jest w podanym niżej załączniku.

 

                                                      Dyrektor DPS – Aldona Klimczak    

drukuj ()

Wąbrzeźno: Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej (dotyczy kuchni i świetlicy oraz projektowanego pomieszczenia palarni z wiatrołapem)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej (dotyczy kuchni i świetlicy oraz projektowanego pomieszczenia palarni z wiatrołapem).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

·        Dobudowa budynku parterowego - wiatrołapu, w którym znajduje się palarnia, pomieszczenie gospodarcze oraz trzy sanitariaty wraz z wykonaniem robót z branż: budowlana, elektryczna, wod - kan oraz wentylacja,

·         Remont kaplicy polegający na wymianie wykładzin podłogowych na płytki ceramiczne, wykonaniu instalacji elektrycznej z podwieszanym sufitem, wykonanie podestu oraz kapliczki, oraz remont kuchni polega na wymianie okładzin podłogowych i ściennych na nowe okładziny, dociepleniu posadzki, przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń w kuchni, wymiana paneli w jadalni, wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i wod - kan..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.25.20-2, 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia tj. wykonali podobne roboty w okresie ostatnich 5-ciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lecz nie krócej niż 2 lata przed ogłoszeniem niniejszego przetargu; 3) posiadają niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie wymaganych robót oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) udzielą gwarancji na wykonane prace - 3 lat od daty odbioru końcowego robót. 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-u lat podobnych robót zawierający min. dane: wartość, data i miejsce wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch robót z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5 do SIWZ; 2) kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.; 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy; 5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4 do SIWZ; 2) wypełniony kompletnie kosztorys ofertowy o wartości cen jednostkowych robót z wykorzystaniem wzoru - (załącznik Nr 1 do SIWZ); 3) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. wabrzezno.pl- zakładka - Dom Pomocy Społecznej - przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno. Biuro administracji DPS pok. 217.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Siedziba administracji DPS w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, 87- 200 Wąbrzeźno pok. 217 lub przesłać na adres Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 a.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program finansowany ze środków UE - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W ramach programu realizowany jest projekt pod nazwą - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

drukuj ()

Wąbrzeźno: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212514 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688 03 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku DPS w Wąbrzeźnie przy ul. Pod Młynik 4 a, polegająca na wykonaniu: 1. Ocieplenie ścian budynku systemem bezspoinowym - gruntowanie podłoża - montaż płyt izolacji termicznych, wykonanie detali elewacji, wykonanie warstwy zbrojącej, gruntowanie zaprawy zbrojącej, montaż elementów dekoracyjnych, - warstwa wykończeniowa, - tynkowanie i malowanie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.25.20-2, 45.45.31.00-8, 45.45.30.00-7, 45.45.29.99-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 136330.14 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program finansowany ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W ramach programu realizowany jest projekt pod nazwą - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: I. Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD - H. Taczyński II.Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD - bis M. Taczyński, Rogóźno, 86-318 Rogóźno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 136330.14
 • Oferta z najniższą ceną: 136330.14 oferta z najwyższą ceną: 158625.09
Waluta: PLN.

drukuj ()

 

DPS – 342/VI/2009

DAG – I/111/08/2009

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na "Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie " (nr postępowania DPS 342IVI/2009)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, tekst jedn.), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania na: „Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”   (DPS 342/VI/2009):

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na: „Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Zakładu Ogólnobudowlanego „Taczbud” H. Taczyński, Konsorcjum Zakład Ogólnobudowlany ”Taczbud” bis M. Taczyński  86 – 318 Rogóźno.

Firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia w cenie 145.873,25 zł brutto.

W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert z czego 2 zostały odrzucone. W ofertach odrzuconych przy obliczeniu ceny przyjęto błędną stawkę podatku VAT. Jest to błąd, który nie może być uznany za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny i jako taki  niedający się poprawić. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jest zgodna w swej treści ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena 100 %.

 

Wąbrzeźno, 10 sierpień 2009 r.

                                                                                       Dyrektor DPS w Wąbrzeźnie 

                                                                                    

                                                                                              mgr Aldona Klimczak

drukuj ()

Wąbrzeźno: Wykonanie wiatrołapu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul.
Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688
03 71, faks 0-56 688 03 70.

 • Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wabrzezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie wiatrołapu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie wiatrołapu przy budynku DPS w Wąbrzeźnie, w którym znajdować
się będą: pomieszczenie gospodarcze, palarnia i trzy sanitariaty.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.25.20-2, 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).


  


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  I. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
  oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się
  ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia
  do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2)
  dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
  ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
  danego zamówienia tj. wykonali podobne roboty w okresie ostatnich 5-ciu
  lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
  okresie, lecz nie krócej niż 2 lata przed ogłoszeniem niniejszego
  przetargu lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
  udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
  zamówienia; 3) posiadają niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie
  wymaganych robót oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu
  Zawodowego; 4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej
  wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne lub zdolność
  kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do
  czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia; 5) nie podlegają
  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
  publicznych, 6) udzielą gwarancji na wykonane prace - 3 lata od daty
  odbioru końcowego robót. 2. Ocena spełniania ww warunków dokonana
  zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o
  informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
  pkt IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
  jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie
  wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert,
  tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy gdy ich nie
  uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie
  chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
  z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i
  dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  I.Informacja o
  oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu
  potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt
  1 SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z
  właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
  [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania ofert; 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym
  mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 2 i 3 SIWZ, oferta musi zawierać
  następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-u lat
  podobnych robót zawierający min. dane: wartość, data i miejsce
  wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi
  zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa
  Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605)
  potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch robót z należytą starannością
  (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5 do SIWZ; 2)
  kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do
  właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami. 3. W
  celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust.
  1 pkt. 4 SIWZ, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę
  lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
  działalności gospodarczej; 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku,
  o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 5 SIWZ, oferta musi zawierać
  następujące dokumenty: 1) zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z
  opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
  społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
  wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
  miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie, że
  wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie
  określonym w art. 24 ust. 1 ustawy; 5. Oprócz ww. dokumentów należy
  złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru -
  załącznik Nr 4 do SIWZ; 2) wypełniony kompletnie kosztorys ofertowy o
  wartości cen jednostkowych robót z wykorzystaniem wzoru - (załącznik Nr
  1 do SIWZ); 3) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik Nr 6 do
  SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca
  akceptuje. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
  poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których
  mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja
  2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument lub dokumenty, wystawione
  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
  odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
  upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
  ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane
  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
  organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
  siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
  mowa w § 1, ust 3 cyt. Rozporządzenia - zastępuje się je dokumentem
  zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
  sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
  gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl- zakładka - dps -przetragi.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno Biuro administracji DPS pok. 217.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.08.2009 godzina 11:00, miejsce: Siedziba administracji DPS w budynku
Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno
pok. 217 lub przesłać na adres Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy
ul. Pod Młynik 4 a.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

drukuj ()

 

                                                                                     Wąbrzeźno 08.07.2009

 

 

Znak – DPS – 342/VI/2009

DAG – I/94/07/2009

 

 

 

Dotyczy: zapytania do treści specyfikacji, dotyczącej przetargu nieograniczonego na:

                Termoizolacja budynku DPS w Wąbrzeźnie – Znak – DPS – 342/VI/ 2009

Dnia 07.07.2009 roku na adres Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wpłynęło  zapytanie do treści SIWZ.

Treść zapytań:

 

Pyt. 1   Czy przewiduje się wymianę rynien i rur spustowych oraz rur
             deszczowych?

Odp.     Należy przewidzieć wymianę rynien i rur spustowych oraz rur
             deszczowych.

 

Pyt. 2    Przedmiar robót nie przewiduje odsunięcia lub demontażu rur
              spustowych?

Odp.      Należy przewidzieć powyższe roboty.

 

Pyt. 3    Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowej instalacji odgromowej?
             Czy ma
pozostać stara instalacja? Jeśli tak , to czy ma pozostać na ścianie,
             czy ma być
 poprowadzona pod warstwą termoizolacji?

Odp.     Zamawiający nie przewiduje wykonania nowej instalacji odgromowej.
             Instalacja
istniejąca ma być poprowadzona w rurkach pod    

             warstwą termoizolacji.

 

Pyt.4    W przedmiarze brak mocowania listwy cokołowej?

Odp.    Należy przewidzieć listwę cokołową.

 

Pyt.5    Czy Zamawiający przewiduje demontaż krat okiennych oraz ponowny
             montaż oraz
malowanie?

Odp.    Należy zdemontować istniejące kraty w oknach bez ponownego montażu.

 

Pyt.6   Czy Zamawiający przewiduje taką ilość kołków jak w przedmiarze?

Odp.    Tak przewiduje norma.

 

Pyt.7   Czy zamawiający przewiduje remont zadaszeń nad wejściami?

Odp.    Należy uwzględnić naprawę zadaszenia.

 

Pyt.8   Czy obmiar dotyczący obróbek blacharskich jest prawidłowy?
            Wykonawca po wizji
stwierdził, że jest ich więcej. Czy przewidziano
            montaż nowych parapetów?

Odp.    Jeśli obróbek blacharskich jest więcej należy to uwzględnić. Parapety mają
            być
wymienione na nowe z blachy powlekanej.

 

                                                  Dyrektor DPS – Aldona Klimczak                 

 

 

 


Wąbrzeźno: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul. Pod Młynik 4A, 87-200
Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 688 03 71, faks 0-56 688
03 70.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Termomodernizacja budynku DPS w Wąbrzeźnie przy ul. Pod Młynik 4 a,
polegająca na wykonaniu: 1. Ocieplenie ścian budynku systemem
bezspoinowym - gruntowanie podłoża, - montaż płyt izolacji termicznych,
- wykonanie detali elewacji, - wykonanie warstwy zbrojącej, -
gruntowanie zaprawy zbrojącej, - montaż elementów dekoracyjnych, -
warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie.45.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.00.00-6, 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.40.00.00-1,
45.41.00.00-4, 45.26.25.20-2, 45.45.31.00-8, 45.45.30.00-7,
45.45.29.99-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
  oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się
  ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia
  do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2)
  dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
  ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
  danego zamówienia tj. wykonali podobne roboty w okresie ostatnich 5-ciu
  lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
  okresie, lecz nie krócej niż 2 lata przed ogłoszeniem niniejszego
  przetargu, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
  udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
  zamówienia. 3) posiadają niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie
  wymaganych robót oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu
  Zawodowego; 4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej
  wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne lub zdolność
  kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do
  czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia; 5) nie podlegają
  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
  publicznych, 6) udzielą gwarancji na wykonane prace - 5 lat od daty
  odbioru końcowego robót, 7) posiadają zaświadczenie o przeszkoleniu
  przez Systemodawcę z wykonywania dociepleń. 2. Ocena spełniania w/w
  warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w
  oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
  wyszczególnionych w pkt IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
  dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja
  o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
  wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
  postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w
  postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny
  odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
  [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania ofert]; 2) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-u lat
  podobnych robót zawierający min. dane: wartość, data i miejsce
  wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi
  zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa
  Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605)
  potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch robót z należytą starannością
  (referencje), 3) kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i
  przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących
  robotami. 4) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
  prowadzonej działalności gospodarczej.; 5) oświadczenie, że wykonawca
  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
  zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
  składania ofert; 6) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie
  podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy; 7)
  wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4 do
  SIWZ; 8) wypełniony kompletnie kosztorys ofertowy o wartości cen
  jednostkowych robót z wykorzystaniem wzoru - (załącznik Nr 1 do SIWZ);
  9) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy, jako potwierdzenie, że
  określone w nim warunki Wykonawca akceptuje. 10. Jeżeli Wykonawca ma
  siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
  Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605,
  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie
  otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z
  uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
  zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
  wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego
  zakazu ubiegania się o zamówienie; 11. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby
  lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 1, ust 3 cyt.
  Rozporządzenia - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
  złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
  pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
  zamieszkania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl zakładka -dps - przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87 - 200 Wąbrzeźno Biuro administracji DPS pok. 217.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.07.2009 godzina 11:00, miejsce: Siedziba administracji DPS w budynku
Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87 - 200 Wąbrzeźno
pok. 217 lub przesłać na adres Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy
ul. Pod Młynik 4a.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

drukuj ()

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2011.03.22
Licznik odwiedzin: 16811

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.