Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Programy terapeutyczno - opiekuncze DPS

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 7/2011  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
                                        w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2011r.

                                          PROGRAM TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY
                                  DLA PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH
                                            MIESZKAŃCÓW DPS WĄBRZEŹNO
 

                                                                 § 1
Program ma na celu:

• Poprawienie syntonii i empatii osób z zaburzeniami psychicznymi,
• Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności,
• Uczenie twórczego podejścia do własnego życia,
• Wykształcenie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności,
• Wdrażanie do umiejętnego rozwiązywania problemów,
• Wykorzystanie potencjału intelektualnego i zdolności mieszkańców do przystosowania się w środowisku Domu,
• Zintegrowanie mieszkańców ze środowiskiem lokalnym,
• Rozwijanie samorządności, włączanie mieszkańców do współdecydowania o bieżących sprawach Domu,
• Poprawę lub przynajmniej utrzymanie dotychczasowego stanu zdrowia fizycznego i
  psychicznego, dzięki zaplanowanym oddziaływaniom terapeutycznym i rehabilitacyjnym,
• Stworzenie warunków zapewniających osobom chorym psychicznie poczucie
  bezpieczeństwa, intymności, przynależności,
• Podtrzymywanie i utrwalanie więzi z bliższą i dalszą rodziną, przyjaciółmi, znajomymi.
                                                                           

                                                                  § 2
Program terapeutyczno-opiekuńczy wdrażają:

•Dyrektor Domu,
•Kierownik Działu Organizacyjno-Terapeutyczno-Opiekuńczego,
•Kierownik Sekcji  Terapeutyczno-Opiekuńczego
•Terapeuci
•Instruktorzy terapii zajęciowej,
•Pracownik socjalny,
•Pedagog
•Psycholog
•Rehabilitant,
•Lekarz psychiatra,
•Lekarz internista,
•Kapelan,
•Pielęgniarki,
•Opiekunki,
•Pokojowe.

                                                               § 3
 
Program terapeutyczno-opiekuńczy realizowany jest przez niżej wyszczególnione formy:
  
I, Sekcja Plastyczna – odpowiedzialny kierownik TO:  realizacja - instruktor terapii zajęciowej, terapeuta
 
• Rysunek – kredki, ołówek, węgiel, pastele
• Malarstwo – plakatowe, olejne, na szkle, na folii
• Zajęcia manualne – plastelina, glina, masa solna, masa papierowa
• Decoupage
• Wycinanki, wydzieranki
• Wyklejanki z włóczki
• Papieroplastyka – orgiami, praca z bibułą, krepą, kartki okolicznościowe
• Odlewy gipsowe
• Papierowe kamienie
• Odlewy piaskowe
• Styropianowy patchwork
• Witraże wycinane, malowane

II, Pracownia Metod Komputerowych – odpowiedzialny kierownik TO:  realizacja - instruktor terapii zajęciowej, terapeuta 
• Praca z programem Microsoft Office
• Obsługa komunikatorów internetowych
• Obróbka i oglądanie zdjęć
• Redagowanie gazetki
• Przeglądanie stron internetowych
• Zabawa w gry komuterowe

III, Sekcja Muzyczna  - odpowiedzialny kierownik TO : realizacja - terapeuta, instruktor terapii zajęciowej

• Udział w koncertach, spektaklach teatralnych
• Muzykowanie grupowe
• Tańce integracyjne na siedząco
• Słuchowiska ( książki czytane )
• Zabawy muzyczno – ruchowe
• Nauka czytania znaków muzycznych
• Gra na keyboardzie
• Relaksacja
• Nauka nowych piosenek
• Słuchanie i śpiewanie piosenek, kolęd
• Muzyka aktywizująca ( bierny udział w muzykoterapii) wspólne słuchanie muzyki, dyskusje na temat danej muzyki

IV, Sekcja Ogólnorozwojowa  - odpowiedzialny kierownik TO : realizacja - instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, pedagog, KO

• Pogłębianie zdobytej wiedzy na temat kształtowania poczucia własnej wartości,
  samorealizacji, realizacji własnych potrzeb, zainteresowań, dążeń
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, ochrona zdrowia
• Kształtowanie i rozwijanie umiejętności korzystania z instytucji i placówek wpływających na całokształt funkcjonowania człowieka w społeczeństwie
• Komunikacja
• Podstawowe pojęcia matematyczne

V, Sekcja Teatralno-Literacka, Kulturalno- Oświatowa i Biblioteczna –
   odpowiedzialny kierownik TO:realizacja - pracownik kulturalno-oświatowy, instruktor terapii zajęciowej,terapeuta
                                                                            
  Inscenizacja przedstawień teatralnych,
• Pisanie scenariuszy dla potrzeb Koła,
• Inspirowanie i zachęcanie mieszkańców do podejmowania prób własnej twórczości
  literackiej,
• Udział w konkursach literackich, recytatorskich i teatralnych.
• Czytanie i omawianie wybranych fragmentów książek i wierszy,
• Popularyzowanie czytelnictwa
• Wyjścia do kina, teatru, biblioteki,
• Współredagowanie Kroniki Domu,
• Prezentacja dorobku twórczego w ramach imprez wewnątrz Domu oraz w środowisku lokalnym,
• Oglądanie filmów, przedstawień teatralnych i bajek na video, DVD itp.
 
VI, Sekcja Terapii Kulinarnej – odpowiedzialny kierownik TO :  realizacja -
    kierownik kuchni
 
• Przygotowywanie prostych potraw (ciasta, desery, sałatki, kanapki, potrawy z mięs, warzyw, makaronów itp.),
• Nauka podstawowych zasad dotyczących nakrywania do stołu,
• Estetyka podawania potraw,
• Zasady prawidłowego żywienia,
• Wartość odżywcza produktów żywnościowych,
• Diety,
• Wykonywanie prac pomocniczych w kuchni terapeutycznej,
• Przygotowywanie potraw na imprezy okolicznościowe dla mieszkańców.
 
 
VII,  Pracownia Usprawniająco-Rehabilitacyjna – odpowiedzialny kierownik TO: realizacja - fizjoterapeuta, technik fizjoterapii 

•Ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne,
•Gimnastyka poranna,
•Spacery rehabilitacyjne,
•Gry i zabawy sportowe na boisku i w plenerze,
•Rehabilitacja przyłóżkowa,
•Zajęcia ogólno usprawniające w sali rehabilitacyjnej,
•Turnieje i rozgrywki sportowe na terenie Domu
•Piesze wycieczki,
•Udział w olimpiadach, spartakiadach i rozgrywkach sportowych organizowanych poza Domem
•Werandowanie,
•Ćwiczenia usprawniające kkg
•Ćwiczenia usprawniające kkd
•Ćwiczenia wzmacnające kkg
•Ćwiczenia wzmacniające kkd
•Ćwiczenia przeciw przykurczowe
•Ćwiczenia manualne
•Masaż klasyczny
•Masaż wirowy
•Rotor
•Rower
•Solux
•Dogoterapia
•Basen
•Kręgelnia
•Przygotowanie do wycieczek autokarowych i turnusów rehabilitacyjnych,
•Zachęcanie do sportowej rywalizacji zgodnie z zasadą „fair play”.

VIII, Sekcja Ogrodnicza – odpowiedzialny kierownik TO: realizacja - instruktor terapii zajęciowej, terapeuta

• Prace porządkowe wokół Domu
• Prace gospodarcze w ogrodzie
• Przygotowanie ogrodu do konkursu
• Rozwijanie zainteresowań przyrodą
• Nauka odpowiedzialności za utrzymanie porządku w ogrodzie i dbanie o rośliny ( pielenie, podlewanie itp. )
 
IX, Sekcja Rękodzieła – odpowiedzialny kierownik TO: realizacja - instruktor terapii zajęciowej, terapeuta 
• Dziewiarstwo – szydełkowanie, robienie na drutach
• Hafciarstwo – Haft richelieu, gobelinowy, krzyżykowy, hafty regionalne
• Tkactwo – tkanie na krośnie, na ramkach, wyplatanie makram, breloczków
• Krawiectwo – szycie rzeczy użytkowych, zabawkarstwo
• Kaletnictwo – praca w skórze
• Wikliniarstwo – wyplatanie z wikliny
• Zdobnictwo i dekoratorstwo – ikebana, dekoracje okolicznościowe, zdobienie różnych przedmiotów
• Dywaniki z materiału
• Bukieciarstwo -  kompozycje ze sztucznych i żywych kwiatów
• Patchwork styropianowy

X, Sekcja Kultu Religijnego – odpowiedzialny kierownik TO: realizacja pracownik kulturalno-oświatowy,  instruktor terapii zajęciowej,terapeuta

• Przygotowanie ołtarza i Mieszkańców do udziału we Mszy Św. w każdą niedzielę i święta w naszej kaplicy
• Organizowanie indywidualnych wyjść do kościoła w Wąbrzeźnie, oraz grupowych na 
  okolicznościowe koncerty i inne obrzędy religijne. Dbanie o groby mieszkańców
• Uczestnictwo w pogrzebach Mieszkańców
• Organizowanie grup Mieszkańców do udziału w pogrzebach Mieszkańców
• Planowanie i uczestnictwo w Mszach Świętych za zmarłych mieszkańców oraz w innych intencjach wnoszonych przez Mieszkańców


XI, Sekcja Stolarsko – Mechaniczna – odpowiedzialny kierownik TO: realizacja instruktor terapii zajęciowej, terapeuta

• Wykonywanie ozdób z drewna
• Wykonywanie obrazów techniką wypalania drewna
• Sklejanie modeli z elementów drewnianych
• Nauka posługiwania się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi

 
XII,  Terapia Świetlicowa – odpowiedzialny kierownik TO: realizacja – instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, pedagog, pielęgniarka,opiekun, pokojowy 
• Gry planszowe, karty,
• Quizy, zagadki, rebusy, układanki logiczne,
• Muzykoterapia (słuchanie muzyki, taniec, śpiew, relaksacja),
• Oglądanie telewizji, filmów video, DVD itp.,
• Głośne czytanie poezji i literatury (książka mówiona),
• Pisanie listów, kart pocztowych,
• Zajęcia plastyczne (malowanie, rysowanie, wyklejanie, itp.)
• Robótki ręczne,
• Gry i zabawy sportowe (tenis stołowy, badminton, koszykówka, „dwa ognie” itp.)
• Wykonywanie elementów dekoracyjnych do wystroju wnętrz.
 

                                                                  § 4 
 

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie sekcji są zobowiązane do koordynowania zajęć prowadzonych przez opiekunki, pielęgniarki i innych pracowników Domu. Ich zadaniem jest także bogacenie warsztatu pracy, gromadzenie funduszy, pomoc  przy organizowaniu spotkań z okazji świąt, jubileuszy i imienin mieszkańców.
 
                                                                   § 5
 
Procesy pielęgnacyjne dla wymagających tej formy opieki mieszkańców Domu są prowadzone codziennie przez wyznaczone pielęgniarki, opiekunki i pokojowe.
 
                                                                   § 6
 
Niniejszy program wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
07.02.2011r.


  • autor: Krzysztof Wiśniewski

Załącznik Nr 2     do Zarządzenia Nr 7/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
                                     w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2011 r.
                       

                                 PROGRAM TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY
                             DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH   INTELEKTUALNIE
                                        MIESZKAŃCÓW DPS WĄBRZEŹNO.

 
                                                                    § 1
 
Program ma na celu:
• Poprawienie syntonii i empatii osób niepełnosprawnych intelektualnie,
• Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności,
• Wykształcenie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności, zgodnie z
   możliwościami mieszkańców,
• Wykorzystanie potencjału intelektualnego i zdolności mieszkańców do przystosowania się w środowisku Domu,
• Zintegrowanie mieszkańców ze środowiskiem lokalnym,
• Rozwijanie wśród mieszkańców samorządności, zgodnie z ich możliwościami
   intelektualnymi
• Poprawę lub przynajmniej utrzymanie dotychczasowego stanu zdrowia fizycznego i
   psychicznego, dzięki zaplanowanym oddziaływaniom terapeutycznym i   rehabilitacyjnym,
• Stworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym intelektualnie poczucie bezpieczeństwa, intymności, przynależności,
• Udzielanie Mieszkańcom Pomocy w zaspakajaniu ich potrzeb lub też ich zaspakajanie
   zgodnie z możliwościami psychofizycznymi w/w.

                                                                         § 2

Program terapeutyczno-opiekuńczy wdrażają:

•Dyrektor Domu,
•Kierownik Działu Organizacyjno-Terapeutyczno-Opiekuńczego,
•Kierownik Sekcji  Terapeutyczno-Opiekuńczego
•Terapeuci
•Instruktorzy terapii zajęciowej,
•Pracownik socjalny,
•Pedagog
•Psycholog
•Rehabilitant,
•Lekarz psychiatra,
•Lekarz internista,
•Kapelan,
•Pielęgniarki,
•Opiekunki,
•Pokojowe.

                                                                § 3
 
Program terapeutyczno-opiekuńczy realizowany jest przez niżej wyszczególnione formy:
  

I, Sekcja Plastyczna – odpowiedzialny kierownik TO:  realizacja - 
instruktor terapii zajęciowej, terapeuta

• Rysunek – kredki, ołówek,  pastele olejne
• Malarstwo – plakatowe, malowanie palcami
• Zajęcia manualne – plastelina, modelina, glina, masa solna
• Wycinanki, wydzieranki
• Wyklejanki z włóczki
• Papieroplastyka


II, Sekcja Ogólnorozwojowa  - odpowiedzialny kierownik TO : realizacja - instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, pedagog, KO

• Ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania
• Ćwiczenia zwiększające koncentrację uwagi, zmniejszające napięcie mięśniowe
• Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną
• Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową i słuch fonematyczny
• Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową
• Ćwiczenia usprawniające zaburzoną percepcję wzrokową i orientację czasowo –
   przestrzenną


III, Sekcja Muzyczna  - odpowiedzialny kierownik TO : realizacja - terapeuta, instruktor terapii zajęciowej

• Muzykowanie gestodźwiękami
• Gra na instrumentach
• Improwizacje wokalne
• Zabawy muzyczno – ruchowe
• Ćwiczenia oddechowe 
• Relaksacja

IV, Sekcja Teatralno-Literacka, Kulturalno- Oświatowa i Biblioteczna – 
odpowiedzialny kierownik TO:  realizacja – pracownik kulturalno-oświatowy, instruktor terapii zajęciowej, terapeuta

 • Inscenizacja przedstawień teatralnych,
 • Czytanie i omawianie fragmentów książek i wierszy,
 • Wyjścia do kina, teatru, bibliotek
 • Prezentacja dorobku twórczego w ramach imprez wewnątrz Domu i poza nim,
 • Oglądanie filmów, przedstawień teatralnych i bajek na video, DVD itp.
 • Pamięciowe opanowywanie ról, wierszy, krótkich tekstów,
 • Nauka i doskonalenie umiejętności czytania i pisania.
 
                                                                          

V, Sekcja Terapii Kulinarnej – odpowiedzialny kierownik TO :  realizacja -
kierownik kuchni

• Przygotowywanie prostych potraw (ciasta, desery, sałatki, kanapki, potrawy z mięs,
    warzyw, makaronów itp.),
• Nauka podstawowych zasad dotyczących nakrywania do stołu,
• Estetyka podawania potraw,
• Podstawowe informacje dotyczące żywienia (wartość odżywcza produktów
  żywnościowych, witaminy i minerały w żywieniu, diety itp.)
• Prace pomocnicze w kuchni terapeutycznej,
• Przygotowywanie potraw na imprezy okolicznościowe dla mieszkańców.
 


VI,  Pracownia Usprawniająco-Rehabilitacyjna – odpowiedzialny kierownik TO: realizacja - fizjoterapeuta, technik fizjoterapii

•Ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne,
•Proste gry i zabawy zręcznościowe
•Gimnastyka poranna,
•Spacery rehabilitacyjne,
•Gry i zabawy sportowe na boisku i w plenerze,
•Rehabilitacja przyłóżkowa,
•Zajęcia ogólno usprawniające w sali rehabilitacyjnej,
•Turnieje i rozgrywki sportowe na terenie Domu
•Piesze wycieczki,
•Udział w olimpiadach, spartakiadach i rozgrywkach sportowych organizowanych poza Domem
•Werandowanie,
•Ćwiczenia usprawniające kkg
•Ćwiczenia usprawniające kkd
•Ćwiczenia wzmacnające kkg
•Ćwiczenia wzmacniające kkd
•Ćwiczenia przeciw przykurczowe
•Ćwiczenia manualne
•Masaż klasyczny
•Masaż wirowy
•Rotor
•Rower
•Solux
•Dogoterapia
•Basen
•Kręgelnia
•Przygotowanie do wycieczek autokarowych i turnusów rehabilitacyjnych,
•Zachęcanie do sportowej rywalizacji zgodnie z zasadą „fair play”.
 

 VII,  Terapia Świetlicowa – odpowiedzialny kierownik TO: realizacja – instruktor  terapii zajęciowej, terapeuta, pedagog, pielęgniarka,opiekun, pokojowy

• Proste gry planszowe, karty,
• Quizy, zagadki, rebusy, układanki edukacyjne,
• Nauka i rozwijanie umiejętności czytania i pisania,
• Muzykoterapia (słuchanie muzyki, taniec, śpiew, relaksacja),
• Głośne czytanie książek i wierszy (książka mówiona),
• Zajęcia plastyczne (papieroplastyka, malowanie, rysowanie, wycinanie, proste robótki ręczne itp.)
• Pamięciowe opanowywanie krótkich tekstów, rymowanek, wierszy,
• Zabawy zręcznościowe, sprawnościowe i ogólnousprawniające,
• Wykonywanie elementów dekoracyjnych do wystroju wnętrz.

                                                                                
VIII, Sekcja Kultu Religijnego – odpowiedzialny kierownik TO: realizacja pracownik kulturalno-oświatowy,  instruktor terapii zajęciowej, terapeuta

• Przygotowanie ołtarza i Mieszkańców do udziału we Mszy Św. w każdą niedzielę i święta  w naszej kaplicy
• Organizowanie indywidualnych wyjść do kościoła w Wąbrzeźnie, oraz grupowych na 
   okolicznościowe koncerty i inne obrzędy religijne. Dbanie o groby mieszkańców
• Uczestnictwo w pogrzebach Mieszkańców
• Organizowanie grup Mieszkańców do udziału w pogrzebach Mieszkańców
• Planowanie i uczestnictwo w Mszach Świętych za zmarłych mieszkańców oraz w innych intencjach wnoszonych przez Mieszkańców

                                                                   § 4
 
Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie sekcji są zobowiązane do koordynowania zajęć prowadzonych przez opiekunki, pielęgniarki i innych pracowników Domu. Ich zadaniem jest także bogacenie warsztatu pracy, gromadzenie funduszy, pomoc  przy organizowaniu spotkań z okazji świąt, jubileuszy i imienin mieszkańców.
 
                                                                    § 5
 
Procesy pielęgnacyjne dla wymagających tej formy opieki mieszkańców Domu są prowadzone codziennie przez wyznaczone pielęgniarki, opiekunki i pokojowe.
 
                                                                   § 6
 
Niniejszy program wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
07.02.2011r.


  • autor: Krzysztof Wiśniewski

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2012.05.18
Licznik odwiedzin: 6898

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.