Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 17.08.2017
Imieniny: Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Oferta usług świadczonych przez DPS

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony


Zbiorcza oferta usług świadczonych przez Dom


OFERTA USŁUG SOCJALNYCH


1.Udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców w Sądach i Notariatach, we właściwych Urzędach Miejskich i Gminnych, w Ośrodkach Pomocy Społecznej, w PCPR i MOPR oraz oddziałach ZUS i KRUS.
2.Pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców:
a/w obszarze kontaktów z rodziną:
•ułatwianie wzajemnych kontaktów poprzez inicjowanie spotkań z rodziną na terenie Domu,
•uzgadnianie terminów „urlopowania” mieszkańca w porozumieniu z rodziną,
•stały kontakt korespondencyjny i telefoniczny z najbliższymi.
b/w obszarze kontaktów z pracownikami i mieszkańcami Domu:
•organizowanie spotkań umożliwiających mieszkańcom artykulację problemów, dających możliwość ich wyjaśnienia oraz dokonania ustaleń pozwalających na ich rozwiązanie.
3.Udzielanie mieszkańcom informacji dotyczących:
•ich praw i obowiązków,
•sposobu załatwiania skarg i wniosków,
•zakresu świadczonych przez Dom usług,
•obowiązujących przepisów prawnych, itp.
4.Możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie u pracownika socjalnego.
5.Pomoc w zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych mieszkańców poprzez:
•organizowanie uroczystości świątecznych,
•umożliwienie cotygodniowego uczestnictwa w odprawianej na terenie Domu mszy św.
•wspólne wyjścia i wyjazdy do kina i teatru,
•dostęp do biblioteczki znajdującej się na terenie Domu oraz wspólne wyjścia do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie,
•organizowanie zabaw tanecznych, imprez integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych,
•wyjazdy na zaproszenie innych Domów, organizacji, instytucji itp.,
•wycieczki.
6.Organizowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem ze środków PFRON.
7.Umożliwianie mieszkańcom podejmowania pracy, szczególnie tej, która ma charakter terapeutyczny (np. zakłady pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej itp.)
8.Stwarzanie warunków do rozwoju samorządności wśród mieszkańców:
•organizowanie spotkań z mieszkańcami i działająca na terenie Domu Radą Mieszkańców,
•współudział mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia Domu,
•wspieranie inicjatyw mieszkańców i pomoc w ich realizacji.
9.Udzielanie niezbędnej pomocy mieszkańcom pragnącym się usamodzielnić i opuścić placówkę.
10.Optymalne dostosowanie świadczonych usług do indywidualnych potrzeb mieszkańców, zgodnie z opracowanymi przez zespoły terapeutyczno-opiekuńcze (ZTO)  indywidualnymi planami wsparcia (IPW).

OFERTA USŁUG W ZAKRESIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

1.Zajęcia plastyczne (rysunek, malowanie farbami, malowanie na szkle itp.)
2.Rękodzieło (robótki ręczne, haft, praca z tkaniną, praca w skórze itp.)
3.Bukieciarstwo (suche bukiety, ikebana, stroiki, okolicznościowe kompozycje kwiatowe itp.)
4.Zajęcia manualne (plastelina, modelina, masa solna, glina itp.)
5.Makrama – wyplot w sznurku.
6.Papieroplastyka (wycinanka, ozdoby z papieru itp.)
7. Dekoracja wnętrz (wystrój pokoi, dekoracje okolicznościowe itp.)
8.Przygotowywanie surówek, sałatek i sosów.
9.Wykonywanie prostych potraw  smażonych, duszonych i gotowanych.
10.Pieczenie ciast.
11.Przygotowywanie kanapek popularnych, dekoracyjnych i tartinek.
12.Wykonywanie potraw jarskich.
13.Pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie pracy w kuchni, zachowania się w restauracji, higieny spożywania i przygotowywania posiłków.
14.Przygotowywanie przedstawień teatralnych (praca z tekstem, wykonywanie scenografii,  przygotowywanie kostiumów oraz oprawy muzycznej itp.)
15.Prezentowanie dorobku twórczego w czasie imprez organizowanych na terenie Domu oraz poza nim.
16.Współredagowanie kroniki Domu.
17.Popularyzowanie sztuki wśród mieszkańców (kino, teatr, literatura, wystawy malarstwa, rzeźby, itp.)
18.Zachęcanie do podejmowania prób własnej twórczości (wiersze, opowiadania, scenariusze do przedstawień teatralnych, itp.)

OFERTA USŁUG W ZAKRESIE TERAPII ŚWIETLICOWEJ

1.Gry i zabawy indywidualne i zespołowe.
2.Ćwiczenia usprawniające, relaksacyjne i zręcznościowe.
3.Spacery i wyjścia na imprezy okolicznościowe organizowane w najbliższym otoczeniu.
4.Zajęcia z ciekawą lekturą (głośne czytanie fragmentów książek, wierszy itp., nauka krótkich rymowanek, rozmowy dotyczące proponowanych fragmentów literatury, poezji itp.)
5.Zajęcia muzyczne (wspólne słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, proste ćwiczenia rytmiczne, relaksacja przy muzyce itp.)
6.Oglądanie filmów i ciekawych programów telewizyjnych.
7.Zajecia plastyczne (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wydzieranki, wycinanki, przygotowywanie prostych przedmiotów do dekoracji wnętrz itp.)

OFERTA USŁUG REHABILITACYJNO-SPORTOWYCH

I. Usługi rehabilitacyjne.
1.Gimnastyka poranna (ćwiczenia oddechowe, ogólnousprawniające, ćwiczenia krążeniowe itp.)
2.Ćwiczenia na przyrządach w sali rehabilitacyjnej (m.in. atlas, rower stacjonarny, hantle, skakanki, stół do ćwiczeń manualnych dłoni, materac, drabinka gimnastyczna itp.)
3.Ćwiczenia indywidualne w pokojach mieszkańców.
4.Ćwiczenia usprawniające zespołowe (grupy 5-8 osobowe).
5.Spacery rehabilitacyjne.
II. Usługi sportowe.
1.Zespołowe gry sportowe (mini koszykówka, mini piłka nożna, dwa ognie, piłka ręczna itp.)
2.Ćwiczenia lekkoatletyczne na świeżym powietrzu (pchnięcie kulą, biegi, skoki itp.)
3.Gry planszowe (warcaby, chińczyk, szachy itp.)
4.Nauka i doskonalenie  gry w tenisa stołowego.
5.Ćwiczenia rytmiczno-taneczne przy muzyce.

OFERTA USŁUG MEDYCZNYCH


1.Umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących im uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
2. Zapewnienie podopiecznym placówki skutecznej opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej na wysokim poziomie.
3.Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańców dzięki intensywnym oddziaływaniom rehabilitacyjnym i leczniczym.
4.Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej (podstawowa opieka internistyczna, pomoc doraźna).
5.Zapewnienie specjalistycznej opieki zdrowotnej (poradnie zdrowia psychicznego, szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych itp.)
6.Umożliwienie leczenia w poradniach specjalistycznych (poradnia chirurgiczna, ortopedyczna, stomatologiczna, ginekologiczna, okulistyczna, laryngologiczna, kardiologiczna itp.)
7.Umożliwienie leczenia w zakładach zamkniętych opieki zdrowotnej (szpitale).
8.Umożliwienie rehabilitacji i leczenia w ośrodkach rehabilitacyjnych i w sanatoriach.
9.Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych na bazie sanatoriów i domów wczasowych.
10.Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.
11.Zaopatrzenie w leki, środki opatrunkowe i higieniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.


drukuj ()

  • autor: Krzysztof Wiśniewski

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2012.05.18
Licznik odwiedzin: 4059

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.