Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 23.08.2017
Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży

Wyszukiwarka

Grafika strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi  zmianami).
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
Nr 599 o powierzchni 0,0625 ha zapisana w księdze wieczystej KW 13721,
Nr 601/1 o powierzchni 0,0081 ha zapisana w księdze wieczystej KW 13721,
Nr 601/2 o powierzchni 0,0435 ha zapisana w księdze wieczystej KW 13721,
Nr 602/1 o powierzchni 0,0144 ha zapisana w księdze wieczystej KW 13721,
Nr 602/2 o powierzchni 0,1208 ha zapisana w księdze wieczystej KW 13721,
Nr 604/5 o powierzchni 0,0101 ha zapisana w księdze wieczystej KW 13723,
Nr 604/6 o powierzchni 0,2780 ha zapisane w księdze wieczystej KW 13723
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna zatwierdzonego  uchwałą XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie  z dnia 24 czerwca 2004 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 96, poz. 1675 z dnia 6 września 2004 roku  fragment terenu, obejmujący:
•działki Nr 559,601/1, 601/2 i cz. 602/2 oznaczony jest w planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem „ A-34MW/U” - „§ 65. Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu A-27 MW/U o powierzchni 0,33 ha, A-28 MW/U o powierzchni 0,35 ha, A-29 MW/U o powierzchni 0,31 ha, A-30 MW/U o powierzchni 1,02 ha, A-31 MW/U o powierzchni 0,68 ha, A-32 MW/U o powierzchni 0,13 ha, A-33 MW/U o powierzchni 0,43 ha, A-34 MW/U o powierzchni 0,43 ha to:
1)funkcja podstawowa:
a)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b)usługi nieuciążliwe”;
•działki Nr 604/5, 604/6 oznaczony jest w planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem „ A-34MW/U” – „ § 66. Obowiązujące ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu A-35 MW/U o powierzchni 0,27 ha to:
1)funkcja podstawowa:
a)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b)usługi nieuciążliwe;”
•działki Nr 602/2, 602/1 oznaczony jest w planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem „ A-51MN/U” – „§ 36. Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu A-50 MN/U o powierzchni 0,28 ha; A-51 MN/U o powierzchni 0,11 ha to:
1)funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe;”
Sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego za
cenę : 33 353,58 złote (według wyliczenia: 27 339,00 zł + 22% VAT tj.  6014,58 złotych =  33 353,58 złote)  plus koszty wykonania operatu szacunkowego tj. 414,80 złote – razem 33 768,38 złotych).
Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego zgodnie z zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Nabywca kwotę 33 768,38 złotych winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie : Bank Millennium Nr konta 49 1160 2202 0000 0000 6090 8647. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.
Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu,  informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

drukuj ()

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2010.07.06
Licznik odwiedzin: 1999

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.