Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 20.08.2017
Imieniny: Bernarda, Samuela, Bernardy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony


Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń

REJESTRACJA POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA, TRANSPORTU, ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

1. Nazwa wydziału:

Wydział Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U.  2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. Nr 16 poz. 154 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152 poz. 1734)

3. Wymagane dokumenty:

Przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów podaje się następujące informacje:
  1)  imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,
  2)  adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,
  3)  numer REGON,
  4)  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu, z podaniem ich kodu,
  5)  oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
  6)  wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
  7)  wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

Przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów podaje się następujące informacje:
  1)  imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,
  2)  adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,
  3)  numer REGON,
  4)  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania, z podaniem ich kodu,
  5)  oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  6)  wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
  7)  stosowaną metodę odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poprzez wpisanie odpowiednich symboli R lub D.

4. Opłaty: 

- bez opłat

5. Termin załatwienia sprawy:

- bez zbędnej zwłoki

6. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 688-24-51 w. 163, pokój nr 126,

7. Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy

Wniosek o rejestraję posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2009.11.25
Licznik odwiedzin: 3171

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.