Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 17.08.2017
Imieniny: Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Informacje o konkursach

Nawigacja

Jesteś tutaj:
  Informacje o konkursach >

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

INFORMACJA O KONKURSIE
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 9 czerwca 2016 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
Czas wspierania realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2016 r.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat”.
Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń   w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 08.00.
Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego   w Wąbrzeźnie.

 

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 9 czerwca 2016 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
Kwota dotacji środków publicznych wynosi 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
Czas wspierania realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2016 r.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat”.
Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 08.00.
Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2015 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2016.  

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 28 grudnia 2015 r. Caritas Diecezji Toruńskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2016 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 468.000,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

drukuj ()

 • autor: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, data: 2016-01-04

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015.  
   W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 2 kwietnia 2015 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację w/w zadania w wysokości 21.500,00 zł.
Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

drukuj ()

 • data: 2015-04-09

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
   W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 2 kwietnia 2015 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację w/w zadania w wysokości 7.500,00 zł.
Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r.

 

drukuj ()

 • data: 2015-04-09

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 marca 2015 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
Kwota dotacji środków publicznych wynosi 7.500,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
Czas wspierania realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r. 
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat”.
Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 08.00.
Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

drukuj ()

 • data: 2015-03-11

INFORMACJA O KONKURSIE


Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 marca 2015 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015.
Kwota dotacji środków publicznych wynosi 21.500,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015.
Czas wspierania realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach  z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015”. Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 07.30.
Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie .
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie.

drukuj ()

 • data: 2015-03-11

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2015 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego roku 2015.  

   W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 5 lutego 2015 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację w/w zadania w wysokości 5.000,00 zł.

   Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2015 r.

drukuj ()

 • autor: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, data: 2015-02-05

INFORMACJA O KONKURSIE

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
   Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

drukuj (INFORMACJA O KONKURSIE)

 • autor: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2014-04-03

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014.  
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 28 stycznia 2014 r. wydaną Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014 Zarząd Powiatu                          w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 5.000 zł.
   Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r.

 

 • autor: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2014-01-31

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2014.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i  warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki  i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. 
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 5 listopada 2013 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na realizację w/w zadania publicznego oraz aktualizacją opisu poszczególnych działań, harmonogramu oraz kosztorysu przez WSPDzST z dnia 8 listopada 2013 r., Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 8.200 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych w Uchwale Nr XXX/168/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2013.  
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2013 r.

drukuj ()

 • autor: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2013-11-14

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.09
Licznik odwiedzin: 12976

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.