Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Potrzebne dokumenty do zgłoszenia / zakończenia procesu budowlanego

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Potrzebne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia procesu budowlanego

1.  Zgłoszenie rozpoczęcia budowy,

2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy ( kserokopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów),

3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ( w przypadku gdy jest wymagany w decyzji pozwolenia na budowę),

Dokumenty, które należy przedstawić po zakończeniu procesu budowlanego:

1.  Zawiadomienie o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego,

2.  Oświadczenie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,

3.  Oryginał dziennika budowy,

4.  Protokoły badań i sprawdzeń,

5.  Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

Dokumenty, które należy przedstawić zgłaszając wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:

1.  Oryginał dziennika budowy. 

2.  Oświadczenie kierownika budowy.

3.  Potwierdzenie oświadczenia kierownika budowy przez projektanta*) inspektora nadzoru inwestorskiego *) w razie zmian dokonanych w toku wykonywania robót w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę.

4.  Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

5.  Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag zawiadomionych  organów   w myśl art. 56 ustawy Prawo Budowlane.

6.  Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

7.  Protokóły badań i sprawdzeń

8.  Posiadane atesty na materiały i wyroby budowlane.

 

 

 

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2005.11.16
Licznik odwiedzin: 4544

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.