Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 16.08.2017
Imieniny: Joachima, Rocha, Stefana

Wyszukiwarka

Grafika strony

Wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony


1. WYDAWANIE POZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.  2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ).

4. Wymagane dokumenty:
Zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydaje się na wniosek, który powinien zawierać:
a. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; (należy podać kod odpadu zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
b. określenie ilości odpadów (w tonach lub kg) poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,
c. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
d. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
e. szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
f. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

g. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

h. dowód wpłaty na kwotę 616,00 zł za decyzję na konto na konto Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie BS Chełmno Nr 40 9486 0005 0030 1585 2006 0003). Podstawa prawna – Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635).

5. Opłaty:
• opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 506 zł (należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie lub na konto Urzędu Miasta Wąbrzeźno BS Chełmno Nr 40 9486 0005 0030 1585 2006 0003).

6. Termin załatwienia sprawy:
• w ciągu miesiąca od złożenia wniosku

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 688-24-51 w. 163, pokój nr 126,

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2009.11.25
Licznik odwiedzin: 3012

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.