Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 20.08.2017
Imieniny: Bernarda, Samuela, Bernardy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Wydawanie pozwleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony


1. WYDAWANIE POZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.  2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ).

4. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje się w drodze decyzji na wniosek, który powinien odpowiednio zawierać:
a. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; (należy podać kod odpadu zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
b. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
c. wskazanie oraz opis miejsca i sposobu magazynowania odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,
d. wskazanie oraz opis sposobu i środków transportu odpadów,
e. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
f. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

- dowód wpłaty na kwotę 616,00 zł za decyzję na konto na konto Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie BS Chełmno Nr 40 9486 0005 0030 1585 2006 0003). Podstawa prawna – Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635).
 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635).

5. Opłaty:
• opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 616 zł (należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie lub na konto Urzędu Miasta Wąbrzeźno BS Chełmno Nr 40 9486 0005 0030 1585 2006 0003).

6. Termin załatwienia sprawy:
• w ciągu miesiąca od złożenia wniosku

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 688-24-51 w. 163, pokój nr 126,

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2009.11.25
Licznik odwiedzin: 2975

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.