Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 17.08.2017
Imieniny: Jacka, Anity, Elizy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Przyjmowanie informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

1. INFORMACJA O WYTWORZONYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ).

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek

• informacja o wytworzonych odpadach w 4 egz., która powinna zawierać następujące dane wskazane w art. 24 ustawy o odpadach:
a. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; (należy podać kod odpadu zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
b. określenie ilości odpadów (w tonach lub kg) poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
c. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
d. szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
e. wskazanie oraz opis miejsca i sposobu magazynowania odpadów.


5. Ogólny opis sprawy:
Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przdkłada się w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności lub zmianą działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub zmianę sposobu gospodarowania nimi.
6. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 688-24-51 w. 163, pokój nr 126,

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2007.01.11
Licznik odwiedzin: 2065

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.