Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

Wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

1. WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCYCH PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ).

4. Wymagane dokumenty:
- wniosek

- dowód wpłaty na kwotę 505,00 zł za decyzję na konto na konto Urzędu Miejskiego w  Wąbrzeźnie BS Chełmno Nr 40 9486 0005 0030 1585 2006 0003). Podstawa prawna – Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635).

- program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, który powinien zawierać następujące dane wskazane w art. 20 ustawy o odpadach:
a. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; (należy podać kod odpadu zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
b. określenie ilości odpadów niebezpiecznych (w tonach lub kg) poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
c. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
d. szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
e. wskazanie oraz opis miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
We wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów określa czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

5. Opłaty:
• dowód wpłaty na kwotę 505,00 zł za decyzję na konto na konto Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie BS Chełmno Nr 40 9486 0005 0030 1585 2006 0003). Podstawa prawna – Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635).

6. Termin załatwienia sprawy:
• w ciągu miesiąca od złożenia wniosku

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 688-24-51 w. 163, pokój nr 126,

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2007.10.17
Licznik odwiedzin: 3165

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.