Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 18.08.2017
Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Wyszukiwarka

Grafika strony

OTWP

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYKORZYSTYWANYCH W OPRACOWYWANIU PYTAŃ NA Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ppożarniczej

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 147, poz. 1230 z 2002r.).

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz. 1138).

 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147, poz.1229 z 2002r.).

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139).

 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami).

 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

 9. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. nr 101, poz. 444 z 1991r. z późniejszymi zmianami).

 10. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. nr 73, poz. 824 z 1999r.).

 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz.U. nr 15, poz. 69 z 1998r., ze zmianami).

 12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z 2000r.).

 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 98, poz. 1067 z 2000r., zm. Dz.U nr 1, poz. 8. z 2003r.).

 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach lub szkoleniach (Dz.U. nr 145, poz. 979 z 1997r.).


WYKAZ POLSKICH NORM


 1. PNrPN - B-02852. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczenie względnego czasu trwania pożaru.

 2. PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa.

 3. PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

 4. PN-B-02864. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

 5. PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

 6. PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

 7. PN-86/E-05003/02. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.

 8. PN-N-01256 Znaki bezpieczeństwa.


Ponadto obowiązują instrukcje i dane techniczne samochodów gaśniczych, ratowniczych oraz sprzętu pożarniczego.


UWAGA !

Na czerwono zaznaczono miejsca, w których wstawiono nowe obowiązujące akty prawne (pkt. 2, 5, 7).

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2009.03.10
Licznik odwiedzin: 1915

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.